0 projects

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Non-Newtonian Flow in Porous Media

En av de store prestasjonene på det nittende århundre var oppdagelsen av Navier-Stokes-ligningen som beskriver bevegelsen til vanlige væsker. Før det kom, kunne oppførselen til væsker katalogiseres, men ikke forutsies. Etterpå ble det å forutsi bevegelse av væsker et spørsmål om å løse ligningen ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Porous Media Laboratory, Porøse-medier laboratoriet

Porøse media er faste materialer som er full av hull. Hvis disse hullene henger sammen, kan væsker eller gasser strømme gjennom dem. Hvordan de gjør dette utgjør porøse mediers fysikk. Når det er flere ikke-blandbare væsker som konkurrerer om de samme porene og det er overflatespenning mellom væs...

Awarded: NOK 148.1 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Yield kinetics and creep in nanofibrous materials for bio-medical applications

Vårt team har primært fokusert på numerisk reproduksjon av hvordan polymeriske fibre ryker ved moderat strekk-belastning, forårsaket av den geometriske belastningen av individuelle kjeder og av termiske fluktuasjoner. Denne tilsynelatende enkle prosessen viser seg å være ytterst kompleks på den m...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Efficient CO2 Absorption in Water-Saturated Porous Media through Hydraulic Fracturing

Storing CO2 in porous rock formations that are already water saturated, it is necessary for the CO2 to displace or to be dissolved into the fluid. In either case, it is necessary to force the gas into the formation. If we envision pumping the CO2 into drained oil wells and these simply consis...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Role of Bursts in Fracture Front Propagation

This project relates to the study of the dynamics of a crack front propagating through a weak plane of a transparent block made of two Plexiglass (PMMA) plates annealed together. The main goal of the project is to study in a systematic and controlle d way, both experimentally and by simulat...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Search for reliable signals of catastrophic failure

A sudden catastrophic failure causes enormous damage in terms of properties and lives. However a reliable precursor of such failures can save a lot, by allowing evacuation and other precautionary measures. From this motivation, the main goal of our projec t is to identify reliable precursors of ...

Awarded: NOK 0.72 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

The Role of Damage in Fracture Dynamics

A propagating crack tip in a medium poses immense intellectual challenges. Despite the apparent simplicity by which the tip moves, the underlying mechanisms are not at all trivial. In fact only the simplest configurations with a moving crack tip have to t his date been solved. An important aspect...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Fracture-Failure Phenomena in Disordered Media: Critical Behavior and Scaling Properties

The fracture-failure phenomena in heterogeneous material has attracted much scientific attention sence several decades. Despite many partial successes, a complete analytic formulation of this phenomena is still lacking. Among the model studies, the Fiber Bundle Models (FBM) and the Random Fuse M...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Collaboration between France and Norway on geologically relevant physical processes

This collaboration between four French and two Norwegian groups focuses on three aspects of soft and disordered condensed matter prysics: 1) dynamics of granular media, 2) elastic properties of rough surfaces, and 3) fracture dynamics. The collaboration h as run for several years and is well esta...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

BP-FAG-Naturvitensk,berg og petroleum

Two-phase flow, foams and emulsion in porous media

Study dynamics of interfaces in porous media using the numerical model developed by Aker, Knudsen, Måløy and Hansen in close collaboration with Professor Måløy's experimental activity. The model is at this point not capable of handling foams (i.e. multipl e interfaces in a single pore). The focal...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nanostructured Soft and Complex Materials

A nationally Coordinated Research Team (CRT) from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), the University of Oslo (UiO) and the Institute for Energy Technology (IFE) proposes to enhance further a research activity for the study of Nanost ructured Soft and Complex Materials (NSC...

Awarded: NOK 16.7 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage