0 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Neurodevelopmental cascades and resilience in the context of the family environment

Mellom fem og ti prosent av barn og unge har nevroutviklingstilstander som autisme og ADHD. Mange av dem opplever funksjonsnedsettelser, psykiske plager og nedsatt livstilfredshet som vedvarer inn i voksenlivet. Personer med nevroutviklingstilstander kan ha sunne, meningsfulle og lykkelige liv, m...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Understanding development of mental health problems in the population utilizing large-scale health data and novel molecular genetic methods

Hovedformålet med dette prosjektet er å skaffe ny kunnskap om hvordan både genetiske og miljømessige faktorer bidrar til individuelle forskjeller i nevropsykologisk utvikling og psykisk helse, ved hjelp av store datakilder og avanserte analysemetoder. Prosjektet benytter data på over 100 000 barn...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo