0 projects

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Tidsskrift for ungdomsforskning

Tidsskriftet utgis av NOVA i samarbeid med Fagbokforlaget. De to årlige utgivelsene består hovedsaklig av referee-baserte vitenskaplige artikler. Tidsskriftet publiserer også kortere ikke referee baserte artikler under vignetten "Nye tall om ungdom", bokm eldinger og en årlig oversikt over ny lit...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Tidsskrift for ungdomsforskning

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo