0 projects

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: (FORSTERK) SIDESTREAM_DISS

SIDESTREAM_DISS aims at disseminating SIDESTREAM results during the most important meeting of key players in the European aquaculture business, research, and policy. The annual conference of the European Aquaculture Society is the largest gathering of professionals active in European aquaculture....

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Smart Larval Rearing System: enhancing control in early-stage marine aquaculture

Produksjon av frisk og robust yngel er en av de største flaskehalsene i marin oppdrett. De første ukene av marine fiskelarvers liv er ofte preget av høy dødelighet og feilutvikling. Marine fiskelarver er små og sårbare når de klekker, og deres fordøyelsessystem er lite utviklet. I motsetning til...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Selective Breeding of Copepods

CFEED produserer hoppekrepsegg for den marine oppdrettsnæringen. Industriell hoppekrepsproduksjon er en forretningsidé som fortsatt er i tidlig fase, og CFEED er i dag det eneste operative selskapet som produserer hoppekreps til den globale akvakulturnæringen. Selektiv avl er et kraftfullt verktø...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Secondary bioprod. of low trophic organisms utilizing side streams from Blue & Green sectors to prod. feed ingredients -SIDESTREAM

Målet med SIDESTREAM-prosjektet var å evaluere nye måter å resirkulere avfall fra akvakultur- og agrikultur for å spare ressurser og skape verdier. Akva- og agrikultur produserer store mengder avfall som i dag er uutnyttet. SIDESTREAM-prosjektet omtaler dette avfallet som «sidestrømmer» og anser ...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Copepoder i akvakultur

De fleste marine fiskeartene produserer små fiskelarver som har behov for levendefôr de første ukene etter at plommesekken er brukt opp. En vellykket startfôring er helt avgjørende for å oppnå god vekst og overlevelse i oppdrett. Copepoder er det naturlige byttedyret for de fleste marine fiskelar...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage