0 projects

ENERGIX-Stort program energi

MVO: EERA JP Smart Grids: ledelse av sub-program "Flexible Transmission Network"

SINTEFs planlagte omfang av arbeidet inneholder (i) Ledelse og koordinering av SP5 "Flexible Transmission Network" (Oddbjørn Gjerde) (ii) Deltakelse i ledelsen og forvaltningen av EERA JP SG, inkludert deltakelse i Styringskomite for EERA JP SG (Knut Samdal) (iii) Formidling av informasjon om påg...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: EERA JP Smart Grids: ledelse av sub-program "Flexible Transmission Network"

Hovedhensikten med "EERA Joint Programme on Smart Grids" er å oppnå et bedre samarbeid med nasjonale forskningsinstitutter, og koordinere Europeiske og nasjonale forskningsaktiviteter med medium til lang tidshorisont. Som leder av Subprogram 5 "Flexible Transmission Netwrok" SINTEF Energi jobber ...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 9: Participation in EERA JP Smart Grids

Hovedmålet for den europeiske Energy Research Alliance (EERA) er å akselerere utviklingen av nye energiteknologier ved å initiere og gjennomføre Joint Research Program (JP) til støtte for Strategisk Energiteknologis (SET) plan. Dette JP har arbeidet aktivt siden 2010 for å styrke og utvide EUs fo...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET8 - Participation in SPs in EERA JP Smart Grids

Hovedmålet for den europeiske Energy Research Alliance (EERA) er å akselerere utviklingen av nye energiteknologier ved å initiere og gjennomføre Joint Research Program (JP) til støtte for Strategisk Energiteknologis (SET) plan. Dette JP har arbeidet aktivt siden 2010 for å styrke og utvide EUs f...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 7: Participation in EERA JP Smart Grids

Hovedmålet for den europeiske Energy Research Alliance (EERA) er å akselerere utviklingen av nye energiteknologier ved å initiere og gjennomføre Joint Research Program (JP) til støtte for Strategisk Energiteknologis (SET) plan. Dette JP har arbeidet akti vt siden 2010 for å styrke og utvide EUs ...

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Supporting the Development of the European Electricity Grids Initiative ((national co-funding) (EEGI)

The present proposal applies for an additional national financing for an ongoing FP7 European Project: Title "Grid+" GA nr. 282794. Theme Energy.2011.7.3-1. Network of projects developing the future European Networks. The project summary (from the proje ct's Description of Work): The present pr...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Supporting Energy Efficiency in Smart GENeration grids through ICT

...

Awarded: NOK 33,937

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Etablering av EU prosjekt: Automatic Generation of Intelligent Peer-to-Peer Web Services in Energy Networks (P2Power)

...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2005-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage