0 projects

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Point defects and nanoclusters in irradiated high-purity silicon

The proposal addresses some fundamental scientific issues of key relevance for advanced particle detectors based on high-purity low-doped silicon. Fabrication of such devices is a core activity within Micro(Nano)-System-Technology (M(N)ST) and a vital par t of the international 'MST-profile' of N...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

An improved method for comparing the 3-D electronic structure of molecules in rational drug design

An effective representation of the electronic structure of molecules must be properly based on quantum mechanics. Thus, we have developed the structure representation using quantum topology (StruQT) method where the electronic structure of molecuLes is re presented as critical points on the elect...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Spatial and temporal variability of currents and transport of warm waters towards the Nordic Seas: Analysis and synthesis

A four year program, started in 2000, based on measurements of currents, temperature and salinity across the North Atlantic between the Orkneys (UK) and Cape Farewell (Greenland) spans all warm waters flowing north in what is known as the global thermohal ine circulation (popularly known as the C...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Land use and ecosystem function in Norwegian forest landscapes

The relationships between human use of forest, natural ecosystem dynamics, biodiversity, ecosystem function, and long-term change of forest ecosystems are complex and occur at different spatial- and temporal scales. Analyses of such complex relationships must be focused and at the same time requ...

Awarded: NOK 13.4 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Verdikjeden for laks: Overføring av prissignaler mellom detaljist og produsent.

I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan prissignaler og annen informasjon beveger seg gjennom verdikjeden for laks. Selv om denne vil være hovedfokus vil vi også sammenligne den med verdikjeden for torsk. Kunnskap om hvordan informasjon beveger seg gj ennom verdikjeden er viktig fordi en ofte...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

FOLKEHELSE-Folkehelse

Pasienter uten egen fornuft

Poenget med prosjektet er å studere korleis lækjarar taklar pasientar med for stor tillit. Prosjektet er basert på kvalitativ intervjuing av 30 lækjarar, samt eventuelle oppfølgingsintervju.

Awarded: NOK 0.78 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Kjønn, mestring og deltakelse i arbeidsliv og hjemmeliv. En studie av tilpasninger mellom arbeidsliv og hjemmeliv og hvordan disse påvirker

Hvordan løser arbeidstakere med omsorgsansvar konflikten mellom arbeisliv og hjemmeliv? Og hva blir konsekvensene for ressurs- og kompetanserealisering i arbeidslivet - og for livskvalitet og relasjoner i privatlivet? 1. Prosjektet tar for seg arbeisl ivs- og hjemmelivstilpasninger blant høyt...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Liv- og- død beslutninger i nyfødtmedisinen. Ansvar og etikk - kontekster og kultur

Prosjektet vil, bl.a. med utgangspunkt i de siste års diskusjon rundt behandlingen av ekstremt for tidlig fødte barn, beskrive og analysere liv-og-død-beslutninger innen nyfødtmedisinen. Fokuset rettes mot de ekstremt for tidlig fødte barna, dvs. barn fød t før 28. svangerskapsuke og/eller med en...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Endocytosis and intracellular sorting machinery for molecules involved in MHC-II antigen-presentation

The aim of this three-year project is to better understand the mechanisms of intracellular sorting molecules important for antigen processing and presentation in normal and polarized cells. We will use a molecular biology approach to characterize interact ions of the sorting signals of moelcules ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Sannhetens vitnemål- studier av vitenskap i retten

Prosjektet er en studie av sakkyndigheten i retten i historie og samtid, i et diskursorientert perspektiv. Prosjektet er tverrfaglig, ved at det kombinerer historie og sosiologi i studiet av dommer fra både sivil- og strafferett. Prosjektet reiser spørsmå let: Hvilke effekter har sakkyndigheten, ...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Overgangens estetikk - en studie av Hofmannsthals operadiktning

Formålet med prosjektet er å gi den første helhetlige framstillingen av operaens plass i Hofmannsthals poetologi. Dette er basert på den hypotesen at Hofmannsthal gjennom sine refleksjoner og kunstneriske praksis med operagenren demonstrerer en ny estetis k bevissthet omkring operadiktningen som ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Akrylamid i matvarer -eksponerig og betydning for kreft og reproduksjon

Det er nylig blitt avdekket at akrylamid dannes ved varmebehandling (<100°C) av matvarer med høyt stivelsesinnhold som potetchips, pommes frites, brød og frokostcerealer. Akrylamid er et industrikjemikalium som ved yrkeseksponering virker irriterende på h ud og slimhinner og gir skader på nervesy...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Mental helse under svangerskap og barsel: En kohort studie.

Bakgrunn. En fødsel er vanligvis en stor og gledelig begivenhet, men det er også en opplevelse som kan representere betydelig fysisk og psykisk belastning. Betydelige fysiske forandringer med endrede hormonelle forhold utvikler seg over svært kort tid. Vi vet at antallet innleggelser for ...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Bruk av tredimensjonal ultralyd i hjernekirurgi - Klinisk evakuering og utvikling av nye applikasjoner.

Prosjektet ønsker å kartlegge den kliniske nytteverdien i bruk av tredimensjonal ultralyd i et navigasjonssystem for hjernekirurgi. Systemets teknologiske løsning og nøyaktighet er beskrevet og publisert. De første erfaringene med klinisk bruk er også bes krevet i to artikler. Stipendiaten skal a...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Antistoffer og løselige T cellereseptorer som spesifikke påvisningsreagenser for MHC med antigene peptider

T celler blir aktivert når de gjenkjenner MHC molekyler som presenterer antigene peptider. Interaksjonen er den mest sentrale i det spesifikke immunsystemet. Prosjekte vil detektere og kvantitere MHC/peptid presentasjon direkte på antigen presenterende ce ller med påvisningsreagenser som spesifkt...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Era Net - Climate Change Research of the Arctic

...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

MILGENHEL-Miljø, gener og helse

Partikler i inneluft - forekomst, karakterisering og helseeffekter.

Epidemiologiske studier av den generelle befolkning har indikert at utendørs eksponering for støvpartikler er forbundet med økt sykelighet og dødelighet blant følsomme individer. Det er rimelig å anta at det finnes en tilsvarende sammenheng mellom ekspone ring for partikler i inneluft og helseeff...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

....som et lite barn? En undersøkelse av synet på barn og barndom i tidlig kristendom, relatert til den pagane antikke kultur

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Working life and welfare of the elderly

Building on previous and current research in the Frisch Centre, the project entails a simultaneous study of push and pull factors on the retirement decisions, including potential pension, labour market opportunities, work-place conditions, and health stat us. The interaction between health, work ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Development of a stable and robust assay for early detection of breast caner using gene expression technology and peripheral blood sample

Breast cancer is the most common form of cancer in women, and early detection is a key for successful treatment and survival. DiaGenic AS (“DiaGenic”) is developing a gene expression based assay for early detection of breast cancer using blood as clinica l sample. The studies conducted so far s...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo

TRE-FoU-programmet TRE

Microarray-based detection of defence-related genes in Norway spruce towards Heterobasidion annosum

The fungal pathogen Heterobasidion annosum causes severe damage in forests by causing root and stem rot in Norway spruce.The premise for this work is that the level of natural resistance has a genetic basis and is reflected in the type and/or level of transcripts being expressed by the plant. Gen...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Viken

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

VANN: Evolutionary and cascading ecological effects of translocation of native species into new ecosystem

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Infection with Parvicapsula (Myxosporea) in farmed Atlantic salmon. Taxonomy, epizootiology, pathology and biology

An unidentified myxosporean parasite in the genus parvicapsula has caussed significant mortality in farmed Atlantic salmon in northern Norway. This parasite has never previously been seen in Norway. It is feard that the parasite may also have negative con sequences for wild populations of Atlanti...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Viken

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

In Vitro Reprogramming of Somatic Cells into Insulin-producing Cells for Treatment of Diabetes

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Specificity of cAMP-dependent protein kinase signalling. Function of distinct isosforms of the catalytic subunits

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Climate effects on dynamic biodiversity - compositional and functional changes in diversity in time and space

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Gene regulation in the immune system: The TdT and pIgR genes as models to study the role of chromatin in transcriptional regulation.

Transcriptional regulation of a mammalian gene depends on a complex interplay between the accessibility of the gene locus, the precise organization of regulatory DNA sequences, and the presence of regulatory factors, providing several steps of potential r egulation. Traditionally, studies of tran...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Betydningen av apolipoprotein E polymorfismen for sykdomsutvikling

Apolipoprotein E (apoE) er et molekyl som er viktig for kolesteroltransport mellom celler. Molekylet produseres og skilles ut i blodet fra leveren, men dannes også i andre organer. Tre varianter, apoE2, apoE3 og apoE4, kodes av allelene e2, e3 og e4 i et lokus på kromosom 19. I forhold til det "...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2014

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Introduction of genetic engineering in aquaculture: ethical and ecological implications for science and governance

Norway is a major producer of farmed marine products and therefore potentially a consumer of these technologies. However, using genetic engineering (GE) in aquaculture raises considerable ecological, ethical and socio-economic concerns. It is thus criti cal that appropriate ethical consideratio...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Vaksiner og vaksinestrategier for bakteriesykdommer hos torsk

Sykdommene vibriose, kaldtvannsvibriose og atypisk furunkulose er alle påvist i torsk. Vibriose som forårsakes av Vibrio anquillarum er et definert problem og gir dødelighet fra tidlig yngelfase (>lg) til slakteferdig torsk, mens kaldtvannsvibriose og aty pisk furunkulose foreløpig bare er påvist...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage