0 projects

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable solutions for profitable raspberry and blackberry production

Det er et mål å øke produksjonen i den norske grøntsektoren med inntil 50% de kommende 15 årene. For å oppnå dette må dyrkingssesongen utvides, men da trengs en mye bedre kunnskap om hvordan man kan påvirke planteveksten og ta i bruk ny teknologi for å overvåke og beskytte plantene. 'RobustRubus'...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Wood fibre substrates as an alternative to peat for a future more sustainable technology-based horticulture industry

SUBTECH fokuserer på utvikling og evaluering av nye alternativer til torvbaserte vekstmedier basert på trefiber fra norsk gran. I tidligere prosjekter er ulike vekstmedier screenet, og trefiber fra lokal gran har vist lovende resultater som erstatning for, eller i blanding med torv og kokos. Fle...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable strawberry production in high plastic tunnels

Formål med prosjektet har vært å øke arealet av norsk jordbærproduksjon i plasttunneler, og bidra til økte, mer stabile avlinger, og en større forutsigbarhet i leveransene. Dette er basert på utvikling av ny kunnskap og økonomisk- og miljømessig bærekraftige løsninger, som blant annet vil reduse...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Plant quality adapted to a modern and sustainable Norwegian strawberry and apple industry

PlantQuality har som mål å øke eple- og jordbærnæringas tilgang til høgtytende, friskt plantemateriale og dermed bedre konkurranseevnen og lønnsomheten i alle ledd av produksjonen. Fokus er satt på ny kunnskap om vekst og utvikling hos planter og plantepatogener under forskjellige klima- og dyrki...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Utvikle kunnskap og metoder for å produsere gode produksjonsklare planter av jordbær og bringebær

Produksjonsklare planter er planter med ferdig utviklete blomsteranlegg, som gir avling 2- 3 mnd. etter planting. Gartnerhallen vil starte produksjon av slike planter av jordbær og bringebær av en tilfredsstillende kvalitet. For å klare dette vil det skaf fes ny kunnskap om vekstfysiologien hos j...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Studier av remonterende jordbærsorter for utvidet sesong og økte avlinger.

Utviklingen av mer yterike jordbærsorter har vært en av hovedårsakene til økningen i jordbærproduksjonen har til lands, som i verden for øvrig. Jordbærsorter klassifiseres på basis av deres blomstrings- og avlingsmønster. I dag er de viktigste sortene som dyrkes engangsbærende sorter, som danner...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Innlandet