0 projects

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Ageing Healthcare Workers and ICT: Making healthcare workplaces healthy for 50+.

The project aims to explore the implications for ageing healthcare personnel of the reshaping of healthcare sector workplaces via the use of new technologies. The explorations will be grounded - both theoretically and empirically - in research on contempo rary changes to work and organisation eme...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Russland - møte mellom russiske og norske bilder av hverandre i krysskulturelt samarbeide.

I Norut Samfunnsforsknings internasjonale strategier og prioriteringer står forskning på nordområdene og forskning i samarbeid med miljøer i nordområdene sentralt. Norut Samfunnsforskning søker å realisere disse strategiene og prioriteringene gjennom fler e tiltak. 1) Vårt strategiske instituttpr...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIP-Strategiske instituttprogram

Tillit som betingelse for samarbeid og utvikling i Nord

Prosjektet skal utvikle kompetanse om Nordområdeproblematikk gjennom teoretisk refleksjon og empiriske undersøkelser av sosiale/menneskelige vilkår for tillitsbygging, samarbeid og utvikling i Nordområdene. Gjennom å bruke tillit som inntak til å fokuse re på sosial organisering og sosiale rela...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Mangfoldig likestilling i familiesfæren? Virkninger av norsk mangfolds- og likestillingspolitikk

Prosjektet tar utgangspunkt i en tilsynelatende motsetning mellom norsk likestillings- og mangfoldspolitikk, karakterisert som kjønnsproblematikken i flerkulturelle samfunn. Det har til hensikt å produsere systematisk kunnskap om relasjonene mellom likest illings- og mangfoldspolitikken i forhold...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku