0 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The importance of inbreeding and drift in conservation of subdivided populations

I bevaringsbiologi mangler vi fortsatt en god forståelse av effekter som genetiske prosesser kan ha på sannsynligheten for at populasjoner dør ut. Vi trenger spesielt en bedre forståelse av hvordan populasjonsfragmentering, fluktuasjoner i populasjonsstørrelse, innavlsdepresjon og tap av genetisk...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Lysosome repair: Mechanisms and biomedical importance

Både kreftceller og normale celler inneholder lysosomer ? små blærer som er fulle av enzymer. Lysosomer fungerer som cellens avfallsstasjoner, som bryter ned skadelig eller overflødig materiale og gjenvinner det til komponenter cellen har bruk for. Selv om lysosomene er viktige for cellen, repres...

Awarded: NOK 13.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Novel treatment for neuronal reoxygenation injuries

Hypoksisk-iskemisk encefalopati (HIE) rammer nyfødte som har fått blokkert blodtilførselen til hjernen under fødselen. Tilsvarende er begrenset blodstrøm til deler av hjernen årsaken til hjerneslag. I begge tilfeller forårsaker den reoksygeneringen når blodstrømmen gjenopprettes dannelse av reakt...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Machine Ocean – Combining Machine Learning and Earth Observations to Improve Simulations of Turbulent Behavior in the Earth System

Pålitelige vær- og havvarsler er grunnleggende for samfunnets sikkerhet, og forskere jobber kontinuerlig med å forbedre prognosemodellene. Atmosfæren og havet er deler av det komplekse systemet vi kaller Jordsystemet. Globalt sett er dette systemet relativt enkelt: solenergi blir absorbert på jor...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Key technologies and demonstration of combined cooling, heating and power generation for low-carbon buildings/neigbouhoods with clean energy

ChiNoZEN-prosjektet har som hovedmål å bidra til en betydelig økning i andelen av miljøvennlige bygninger og nabolag gjennom samarbeid mellom ledende kinesiske og norske forskere. ChiNoZEN-prosjektet støtter overgangen til bærekraftige bygninger og områder, med sikte på å redusere avhengigheten ...

Awarded: NOK 25.4 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Personalized Atrial fibrillation Risk of Ischemic Stroke assessment (PARIS)

Atrieflimmer (AF) er en alvorlig og kompleks hjertesykdom som kan føre til blodpropp og hjerneslag. AF er svært utbredt over hele verden, og omfanget øker raskt. Omtrent seks millioner europeere lever i dag med sykdommen, og den totale årlige kostnaden i Europa er estimert til 13.5 milliarder EUR...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Membrane processes for the next decades challenges in the water sector

Membraner kan brukes til å separere partikler eller / og ioner fra løsninger, typifisert i produksjon av drikkevann fra sjøvann. Nylige teknologiske utviklinger har forbedret de teknologiske og økonomiske faktorene som tilrettelegger for anvendelsen av dette konseptet i mange andre anvendelsesomr...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Reversing antimicrobial resistance (AMR)

Antimikrobiell resistens (AMR) er en global helsetrussel, både hos mennesker og dyr. Denne situasjonen har eskalert globalt og nasjonalt de siste årene, og har blitt en av verdens store pandemier. Vi har derfor utviklet en INTPART strategi med forskningsbasert undervisning og avansert forskningsb...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Skatt og velferdsstatens finansiering

Hensikten med denne søknaden er å finansiere utvidet kontakt med utenlandske forskerer, arrangere konferanser og doktorgradskurs for derigjennom bidra til nettverkseffekter og høyere forskningskvalitet. Disse tiltakene vil heve kvaliteten på forskningen ved senteret og øke kontaktflaten mot int...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CLICU - Closed-loop glucose control in the ICU

Blodsukkerkontroll er et problem i intensivavdelinger, og dårlig blodsukkerkontroll fører til økt pasientdødelighet, økt komplikasjonsrisiko og økte sykehuskostnader. GlucoSet utvikler en blodsukkermonitor for intensivavdelingene, men på sikt er det et betydelig behov for at monitoren kan styre e...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SpinChip pilotproduksjon

SpinChip Diagnostics AS utvikler fremtidens plattform for analyser av prøver tatt fra pasienter ved pasienten. Systemet består av analysebrikker med integrerte reagenser som analyseres i et kompakt fullautomatisert instrument. Den unike teknologien gjør det mulig å utføre avanserte analyser meget...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

COMPutational economics and optimization- Agents, Machines and Artificial intelligence

COMPAMA vil utforske et tverrfaglig tema i hurtig utvikling, grenseflaten mellom økonomi, optimering, psykologi, maskinlæring og AI. Formålet er forstå den økonomiske effekten av beslutninger gjort både av maskiner og mennesker. COPAMA vil utvikle et kursprogram og utveksling innenfor disse områd...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

HTHP ACC PES2020

The overall vision of the HTHP Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our novel heat pump technology. Our patented, reverse Stirling process driven high temperature heat pump, HighLife, is based on a process with high theoretical efficiency and use environmentally friendly w...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Vestfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Myriad FAAS - First Fish-as-a-Service untethered robotic fish platform.

Our patented fishlike autonomous underwater vehicle provides companies operating in the blue economy with a rugged and affordable technology for tracking and analysing their marine operations, especially for aquaculture farmers, observing and monitoring their livestock. At Aquaai Norway AS, we ha...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

An AI platform to facilitate the rapid development of T cell based diagnostic tests: applied to SARS-CoV-2

I løpet av 2022 har NOI fortsatt arbeidet med å gjenbruke NEC predikeringsplattformen, NEC "Immune profiler" (NIP), for å profilere SARS-CoV-2 viruset og andre patogener, og identifisere gode immunogene T-celle mål. I tillegg har NOI jobbet med å utvikle andre plattformer og statistiske verktøy, ...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: Active metabolite characterization for the lead commercialization of the Oslo tankyrase inhibitor program

WNT- og YAP-signalkaskadene er sentrale i et bredt spekter av diverse sykdomsforhold. Imidlertid er det foreløpig ingen WNT/YAP-signalveihemmere i klinisk praksis. Som en del av vårt WNT/YAP-signalveihemmerutviklingsprogram, har vi utviklet et verdensledende kjemisk molekyl/legemiddel, med prekli...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Stress responses and health complaints in hospital personnel during the Covid-19 pandemic

FORMÅLET MED PROSJEKTET Formålet med studien er å få ny kunnskap om hvilke belastninger helsepersonell på sykehus opplever i løpet av en pandemi, hvilke konsekvenser opplevelsene har for den enkelte og peke på viktige tiltak for å redusere stress og helseplager. Under en pandemi er helsepersonel...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

SARS-CoV-2 infection and COVID-19 in women and their infants in Kampala, Uganda

Ugandas første bekreftede COVID-19-pasient ble identifisert 22. mars 2020. Fram til utgangen av 2022 hadde i overkant av 170,000 mennesker vært syke med COVID-19. Uganda er estimert å ha hatt 3600 COVID-19 dødsfall (https://coronavirus.jhu.edu/map.html), de fleste blant mennesker med kjente risik...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Environmental Control System

GreenCaps Solutions’ vision is to enable a climate neutral economy by reducing emissions from the production of food in greenhouses. In doing so we support the strategic vision of a clean planet for all, set by the European Commission in 2018. The production of horticulture crops in greenhouses ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2021

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

STUD: ModTech- Lyddempere for jaktrifler

ModTech (MT) skal utvikle og produsere lyddempere for jaktrifler til det nasjonale og internasjonale markedet. Lyddemperne skal utvikles med bakgrunn i praktisk og teoretisk ingeniørfaglig og innovasjonsfaglig kompetanse opparbeidet fra industri og akademia. Per dags dato har vi landet på en ...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Optiske metoder for analyse av vannkvalitet i en selvrensende målecelle

Vår fremtid avhenger av at vi tar vare på og nyttiggjør oss av klodens vannressurser. World Economic Forum (WEF) lister tilgang på rent drikkevann som den største globale risikoen i det kommende århundre. Bruken av vann må reduseres og alt forurenset vann skal renses før utslipp til ytre miljø. O...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

ZeroCoaster (Zero-emission and standardized Coaster) -Universal short sea ship, zero emission ready by fuel flexibility and standardization

Den Norske nærskipsflåten har en gjennomsnittsalder på 28 år og står for 48% av all sjøtransport i Norge. Denne aldrende flåten er ikke utslippsfri. Regjeringen krever at drivhusgass-utslippene i Norge skal reduseres med 50% innen 2030. Disse kravene kan ytterligere strammes inn om noen år. Nullu...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Giant Single-Crystal technology for Premium solar cells

NorSun produserer énkrystall-halvledere for nisjemarkedet premium solceller. Fabrikken på Årdalstangen bruker lokal vannkraft og vi jobber tett med våre kunder for å minimalisere silisiumforbruk og maksimalisere solcelle-virkningsgrad. Pga dette er våre silisium-wafere sertifisert med det laveste...

Awarded: NOK 15.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

PE-Net: Support to the Political Ecology Group (NMBU) and Norwegian Political Ecology Network (POLLEN-Norway)

Prosjektet er en oppfølging av SAMEVAL-evalueringen av samfunnsfag i Norge og støtter Political Ecology Forum ved NMBU (see politicgalecology.space) ved å styrke samarbeidet mellom dette forumet og andre fagmiljøer i Norge som forsker og underviser innenfor feltet politisk økologi og som er en d...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Well Internvention

Prosjektet Digital Brønnintervensjon (DWI) har som mål å bygge en plattform som redusere kost og energiforbruk for brønnintervensjoner. Denne plattformen vil øke kvalitet og effektivisering av intervensjon operasjoner, og sørge for at reservoarene blir produsert mest mulig optimalt ved bruk av ek...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Pressurised large-scale hydrogen production by alkaline water Electrolysis II (PE 1000)

I det globale energimarkedet får fornybar energi et stadig større fokus. Nye fornybare kilder som sol og vind begynner å få fotfeste og er i noen områder og land en signifikant del av energimiksen. Med fossil energi kan vi justere produksjonen til å følge forbrukt. Når forbruket går ned, redusere...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hellige planter – åndelige erfaringer. En studie av rituell praksis med ayahuasca.

Det er en økt interesse for psykedeliske stoffer i vår tid i Norge. Dette kommer til uttrykk gjennom flere forskningsprosjekter relatert til psykedelisk-assistert terapi ved helseforetak i Norge og i utlandet. Denne studien har et annet utgangspunkt fordi de fleste som bruker psykedeliske stoffer...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hydraulisk effekt av gjentetting og traktformede innløp for sirkulære stikkrenner og kulverter

Gjentetting av kulverter fører til redusert kapasitet, oversvømmelse, avledning av vann og erosjon i området rundt kulverten. Dagens dimensjoneringsmetoder mangler metoder for å ta hensyn til mange typer gjentetting. Siden 1950-tallet har det vært kjent at man under passende strømningsforhold kan...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Innlandet

FORNY20-FORNY2020

MP: INT3D - Intuitive interpretation and mapping in digital 3D environments

I flere områder i samfunnet er 3D modellering av det naturlige og mennesker-skapte miljøet stadig viktigere. Visualisering av disse modellene på en datamaskin lar oss bedre planlegge, forstå og kommunisere romlige forhold. Eksisterende programvare gjør det imidlertidig ikke enkelt for brukere å k...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Curating Sustainable URBAn Transformations through HERItage

Et overordnet mål med CURBATHERI-prosjektet har vært å undersøke hvordan byfornyelse med utgangspunkt i bruken av urban kulturarv kan bidra med å skape sosialt bærekraftige byer. Prosjektet har inkludert digitale løsninger og medvirkningsmetodikk i byplanlegging der både lokalsamfunn og gode milj...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo