0 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

Karakterisering og rehydrering av melkebaserte pulvere

Melkepulver er et viktig produkt for meieriindustrien, og brukes som ingredienser i mange næringsmidler. Bruk av de ulike melkepulverne avhenger av deres sammensetning, smak og løselighet inn i andre produkter. Det er stadig økende etterspørsel, nasjonalt og internasjonalt, etter proteinrike pulv...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Ysting av kaseinkonsentrert melk

Konsentrering og standardisering av kasein i melk, fører til bedre råstoffutnyttelse, bedre prosessøkonomi og mindre svinn. Dette er vist gjennom studier på løpefelte oster og syrefelte oster av standardisert melk. Melkas sammensetning varierer gjennom året. Det er derfor vanlig å standardis...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Karakterisering og videreforedling av konsentrerte melkefraksjoner

Forbrukernes interesse for proteinrike yoghurter har økt de siste årene. Disse yoghurtene selges ofte under navnet «Gresk yoghurt». Produksjon av proteinrik yoghurt omfatter konsentrering av yoghurt til et ønsket proteininnhold, noe som samtidig gir produksjon av sur myse. Sammensetningen til den...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Karakterisering av nye, melkebaserte ingredienser fra fraksjonering av melk ved hjelp av filtreringsteknologi.

Disputasen fant sted 19/2, med stor suksess. Kommiteen som eksaminerte kandidaten bestod av opponentene dr. Thom Huppertz, NIZO, NL, og Prof. em. Anders Andren, SE, samt koordinator dr. Tove Devold, NMBU, NO. Forsvaret og diskusjonen var god, og stipendiaten fikk svært gode skussmål av sine oppon...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo