2 projects

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Experimental Infrastructure for Exploration of Exascale Computing

Over de senere årene har datakraft økt eksponentielt, og det neste steget er å utvikle exascale-maskiner som kan utføre en milliard milliard (10^18) regneoperasjoner per sekund på desimaltall. Opprinnelig var dette gjennombruddet spådd å komme i 2018, men det er fortsatt noen år igjen før målet e...

Awarded: NOK 37.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Simula School of Research and Innovation (SSRI)

The Simula School of Research and Innovation, often referred to as SSRI, was founded in 2007 in order to improve and boost the research education at Simula Research Laboratory. To establish close industrial collaboration with real impact on the shaping of a new educational unit, SSRI was founded...

Awarded: NOK 40.0 mill.

Project Period: 2006-2014

Location: Oslo