0 projects

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Co-Creation: Expectations, Challenges and Coping Strategies in Norwegian Local Governments

Prosjektet studerer «samskaping», som viser til en bestemt type interaksjon mellom offentlige, private og sivile aktører. Formålet med samskaping er å mobilisere ressurser og ideer fra borgere og andre relevante interessenter for å skape «offentlig verdi», f.eks. løse aktuelle kollektive probleme...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Democratic legitimacy by performance?

Prosjektet undersøker hva kommunal styring og tjenesteproduksjon betyr for legitimiteten til det lokale demokrati. Tradisjonelt har man tenkt seg at legitimitet først og fremst er et spørsmål om demokratiske valg og beslutningsprosedyrer. Men de siste årene er det argumentert for at vi i større g...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Nordland - Nordlánnda

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NEON-konferansen 2010

Siden 2004 har det vært arrangert årlige NEON-konferanser, og arrangementet har gått på omgang mellom institusjonene som inngår i nettverket. Det er en innarbeidet tradisjon av opplegget for NEON-konferansen dels gjenspeiler vertsinstitusjonens egenart, o g dels er basert på innspill fra medlemme...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Nordland - Nordlánnda

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Forskerseminar - Metodeverksted for governance-forskere

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2007-2007

Location: Nordland - Nordlánnda

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Visit, University of Pittsburgh

See project description

Awarded: NOK 39,000

Project Period: 2006-2006

Location: Nordland - Nordlánnda

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Public policy and network governance - Challenges for urban and regional development

Prosjektet skal være et empirisk bidrag til et nordisk forskningsnettverk om "Democratic governance". I tråd med problemstillingene som står i sentrum for det nordiske nettverket, vil det norske prosjektet (det herværende) ta opp følgende problemstillinge r til empirisk analyse: 1. Hvilke faktor...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Nordland - Nordlánnda