0 projects

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved VID Vitenskapelige høgskole (tidligere Misjonshøgskolen)

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Adventurous Expeditionists in Kosovo?Reconstructing Moral Reasoning and Agency of Norwegian Platoon Commanders in KFOR

Prosjektet skal undersøke hvordan yngre norske offiserer i den fredsstøttende operasjonen i Kosovo i 2001-2002 (KFOR IV/V) reflekterer etisk over den daglige tjenesten. To forhold ved denne vil bli nærmere undersøkt: a) opplevde dilemmaer i forhold til br uken av makt og stridsmidler, b) forholde...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Ukjent Fylke