0 projects

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

INFECTION, FEVER, IMMUNE SIGNATURES AND ANTIBODY PROFILES IN MOTHER-CHILD PAIRS WITH AND WITHOUT AUTISM SPECTRUM DISORDERS.

Prosjektets vitenskapelige formål er endret siden bevilgningen ble gitt. Formålene er nå å studere hvordan barns risiko for autismespekterforstyrrelser (ASD) påvirkes av følgende eksponeringsfaktorer: (1) Mors jodstatus i svangerskapet. Jod er viktig for hjernens utvikling, spesielt i foster...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 Folkehelseinstituttet

...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Clinical features of autism spectrum disorders

Prosjektet bygger på Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) og dens delstudie av autismespekterforstyrrelser, The Autism Birth Cohort study (ABC-studien). MoBa inkluderer 114 500 barn, og ABC-studien identifiserer og karakteriserer barn med autisme i nnenfor MoBa-kohorten. Prosjektbevilgning...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Biobank Norway - at the Norwegian Institute of Public Health

All diseases develop as a result of the interplay between genes and environment. The aim of medical research is to discover causes of disease, and disentangle disease mechanisms. Internationally, a number of large scale projects to study genes, environmen t and health have been initiated in the w...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Causes of autism spectrum disorders. Epidemiologic studies based on MoBa, the ABC Study and the Autism Database.

Autismespekterforstyrrelser (ASF) har fått mye oppmerksomhet den senere tid som følge av observert økt forekomst i høyinntektsland, og spekulasjoner rundt en mulig årsakssammenheng med vaksiner eller andre eksponeringsfaktorer i miljøet. Kunnskapen om årsaker til ASF er imidlertid begrenset. Heru...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2009-2016

Location: Oslo

NEVRONOR-Nasjonal satsing på nevrovitenskap f

The Autism Database

The prevalence of autism spectrum disorders (ASD) has increased approximately 10-fold over the past 20 years, now affecting about 60 pr 10 000 children. ASDs are highly heritable neurodevelopmental disorders, with environmental factors possibly functioni ng as triggers in genetically susceptible...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Folate, Paternal Age and De Novo Genetic and Epigenetic Events.

De novo mutasjoner er endringer i arvematerialet (DNA) som oppstår i kjønnscellene eller tidlig i fosterutviklingen og som derfor er nye i den forstand at de ikke finnes hos foreldrene. Epigenetiske mekanismer er kjemiske endringer i arvematerialet som styrer hvorvidt et gen skrus av eller på, op...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2008-2015

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Population-based cohorts and biobanks in Norway. A national consortium for research on genes, environment and health

The Biohealth 2 proposal is based on CONOR (Cohort of Norway) and MoBa (the Norwegian Mother and Child Cohort Study), which together formed BioHealth 1 (Biobanks for Health in Norway). BioHealth I was funded by FUGE I and has five partners: the universiti es in Tromsø (UiT), Bergen (UiB) and Oslo...

Awarded: NOK 19.6 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Biobanks for Health. The Norwegian Network of Human Research Biobanks and Health studies

We propose to set up a human biobank platform to serve funcional genomic research on a national level by building on existing human biobanks and population-based health studies in Norway. The central components of BIOHEALTH-NORWAY are: 1. CONOR – a cohort of 200 000 subjects including blood sampl...

Awarded: NOK 52.5 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo