0 projects

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Open Research Data Infrastructure

I NORDi-prosjektet moderniserer NSD våre dataarkivtjenester samtidig som vi utvikler nye verktøy for å gjøre det enklere å håndtere og dele forskningsdata. Målet med prosjektet er øke verdien av data, blant annet ved å gjøre dataene i NSDs arkiv enklere å finne og bruke. Verktøyene som vi u...

Awarded: NOK 26.0 mill.

Project Period: 2016-2025

Location: Vestland