41,709 projects

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Drivers of public responses toward Coronavirus outbreak and implications of social dynamics (COSD)

Formålet med dette prosjektet å studere folk sine reaksjonar på Covid-19 pandemien og deira reaksjonar på tiltak mot pandemien som myndighetene, bedrifter og enkeltindivid har gjort. Prosjektet er delt i to arbeidspakkar. I arbeidspakke 1 studerer vi korleis folk i Norge reagerer på Covid-19 pa...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland