0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Koordinering og arrangering av IEEE NorCAS 2022

Konferansen IEEE NorCAS er den ledende og eneste Nordiske konferansen innenfor integrert krets- og systemkonstruksjon og dekker både akademia og industri. Konferansen er en sammenslåing av to tidligere konferanser, «NORCHIP» og «International system-on-chip (SoC) conference» og ble arrangert for ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Impulse Radio Ultra Wideband Pulse Doppler radar technology as a new tool for sleep assessment

Alle som noensinne har sovet dårlig en natt vet hvor viktig søvn er. Alle pattedyr trenger det. Det gjør fulger også, og reptiler. Til og med bløtdyr og encellede organismer har daglige 24-timers sykluser av aktivitet og hvile. Forskning fra det siste århundret har vist at at søvn er en aktiv pro...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Home wellness and safety sensor utilizing new material technology for condensed MIMO antenna implementation (WellSafe)

Antall personer med livsstil-relaterte sykdommer eller helseproblemer har vært økende de siste årene. Samtidig ser man at den relative andelen eldre mennesker i samfunnet øker. Dette resulterer i et behov for ny teknologi og løsninger som kan bidra til økt livskvalitet og samtidig holde kostnaden...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Radical Product Innovation for Disruptive Radar Technology, Experimental development and prototype validation

NFR BIA prosjektet "Radikal produktinnovasjon basert på ny unik radarteknologi, Eksperimentell utvikling og prototyp validering (RADIN-EXP)" kombinerer utvikling av avansert teknologi med nye metoder for innovativ produktutvikling og evaluering av produktideer. Prosjektet er basert på FoU resulta...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9862 - Respiratory Blood Gas

Prosjektet "Ikke-invasivt og trådløst overvåkningssystem for blodgass og respirasjon" fokuserer på å utvikle en trådløs sensor for overvåkning av pasienter med respirasjonsproblemer. Basisutgaven av sensoren vil kombinere to miniatyriserte sensorer for måling av respirasjon og blodgass. Sensoren...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

New Biometric modAlities for Secure Contactless Border Security Clearance

BASIS?s goal is to provide a contactless, fast and seamless framework to capture the desired biometrics in order to tackle both authentication as well as identification of bona-fide travellers. BASIS proposes a screening system where travellers will funnel through a controlled corridor equipped w...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Non-invasive wireless blood gas and respiratory monitoring

In the proposed project the overall goal is to develop a non-invasive wireless respiratory vital sign monitoring system targeting the critical care market. The monitoring system will be adapted to patients with respiratory and ventilation risks. The market for respiratory vital sign monitoring, r...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Wireless Identification and Radio localization Technologies, Ubiquitous Oriented, Smart and Energy efficient

The new system WIRTUOSE will integrate heterogeneous technologies in the area of communication, micro-system components, integrated circuits, energy harvesting and storage solutions, and flexible materials. To provide both radiofrequency identification an d high-accuracy localization of tags atta...

Awarded: NOK 42,349

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Cardiac Monitoring - The Ventricorder Product

Cardiovascular diseases (CVD) are the leading causes of death and disability in the world. In EU in the costs to CVD inpatient care was nearly 100 billion Euro in 2009. Persons affected by Congestive Heart Failure is estimated to increase to more than 20 million in Europe by the year 2020. The Ve...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Radical Product Innovation for Disruptive Radar Technology

BIA-prosjektet Radical Product Innovation for Disruptive Radar Technology kombinerer avansert teknologiutvikling med nye metoder for innovativ produktutvikling og ideevaluering hvor formålet er å redusere risiko og time-to-market for radikale innovasjoner. Prosjektet er et samarbeid mellom teknol...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E! 7911 Vital Sign Monitoring for Home Health Care

Eurostars prosjektet Vital Sign Monitoring for Home Health Care fokuserer på enkel og effektiv måling av vitale medisinske parametre gjennom bruk av trådløse multisensormoduler som bl.a. inkluderer EKG og respirasjon. Den norske sensorprodusenten Novelda har utviklet en tilpasset radarsensor som...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Special Unobtrusive Sensors for Sleep

...

Awarded: NOK 23,031

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Hidden Human Localization Using Impulse Radar Technology

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

Next Generation ECG Monitoring System E!5274

Novosense patented technology represents a new way of measuring ECGs. The proposed ECG monitoring system is intended to replace today's stationary and portable equipment. The Sensor measures ECG with Novosenses patented measurement technology, is totally self-contained and relies on wireless com...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Heterogenously Integrated Printed-Silicon Platform for Medical and Lifestyle Applications

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Smart and Efficient Localization, idEntification, and Cooperation Techniques

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Low-energy UWB-IR Communication Product with High Precision Object Localization Adapted for Human Vital Signs Communication

The main goal of the project is an ultra wideband impulse radio (UWB-IR) communication product adapted for use within health-/home-based care and integration with biomedical sensors. The UWB-IR communication product will be implemented as a System on Chip (SoC) in advanced integrated CMOS techno...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Printed hybrid flexible intelligence platform for medical and wellfare applications

The focus of the proposed project is a heterogenous integration platform based on a combination of silicon-IC and printed polymer/paper technologies, that supports wearable and intelligent wireless biomedical sensors. The wearable bio-medical sensor is a smart device that can be attached to a hu...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

JTI-Joint Technology Initiatives

ARTEMIS Call 1 SYSMODEL System Level Modeling Environment for SMEs

The SYSMODEL project aims at providing SMEs with system level modeling tools for the design and implementation of time and power critical, heterogeneous systems. The vision is to allow SMEs to build costefficient ambient intelligence systems with optimal performance, high confidence, reduced tim...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Eurostar - Wireless distance measurement system

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

System Level Modeling Environment for SMEs

...

Awarded: NOK 19,583

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

28910 Skalerbar Analog-til-digital omformer for lavspennings nanometer CMOS-teknologi

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

In-vivo monitoring Diagnostic Platform

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Ubiquitous Intelligence Platform for Medical and Health Applications

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

FRITEK-Teknologi

Micropower sensor interface in nanometer CMOS technology

The "Micropower sensor interface in nanometer CMOS technology" project aims at developing new and unique methods for low power digital sensor interfacing using state-of-the art nanometer CMOS-technology within the framework of biomedical wireless sensor n etworks. The major result of the project ...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The next generation low-power handheld ultra wide band short-range 3D-radar

Most current wireless communication systems (mobile phones, wireless LANs etc.) utilizes plain carrier based communication or more advanced RF techniques like Bluetooth and ZigBee. Recently a fundamentally different technique has been entering the communi cation market; Ultra Wide Band (UWB) or i...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo