0 projects

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Plastic pollution; global sources causing consequences for the Arctic, Towards international state-of-the-art understanding and education

Vi finner marin plastavfall overalt, men det eksisterer fortsatt store kunnskapshull om geografisk distribusjon og kilder, samt effekter på økosystemet og hvilke metoder som fungerer best for å identifisere og telle plastforurensning. Det arktiske havet og tilstøtende havområder er godt forbundet...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Analysis techniques for quantifying nano-and microplastic particles and their degradation in the marine environment

Metoder for analyse av mikroplast (MP) kan grovt deles i to kategorier; enkle og budsjettvennlige eller mer avanserte og kostnadskrevende. Felles for alle eksisterende metoder er at de fortsatt krever mer utvikling og validering. Det er behov for billige og raske metoder for identifisering av et ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters

Prosjektet FACTS vil skape ny kunnskap og forbedre vår forståelse av kilder, transport, forekomst og skjebne til små mikroplaster i de nordlige marine farvannene. FACTS vil kombinere de nyeste metodene for å beskrive transport og geografiske kilder til mikroplastforurensning. Vi vil også undersøk...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Plastic pollution; a global Challenge Towards harmonised understanding, education and methodology in Europe, USA and China (PlastPoll)

Vi vet at plastavfall finnes overalt i det marine miljøet. Samtidig vet vi fortsatt for lite om geografisk distribusjon og kilder, plastens effekter på økosystemet og om hvilke metoder som fungerer best for å identifisere og måle plastforurensning. Det arktiske havet og tilstøtende havområder e...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - BASEMAN - NILU - Defining the baselines and standards for microplastics analyses in European waters

Den fundamentale utfordringen som må løses før vi kan undersøke risikoen av marin plast, er mangelen av standardiserte metoder for prøvetaking og måling av plast. Som følge er det mangel på nøyaktige data på mengder mikroplastikk og deres sammensetning i det marine miljøet. BASEMAN er et tverrfa...

Awarded: NOK 0.61 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

HAVKYST-Havet og kysten

Towards a Clean, Litter-Free European Marine Environment through Scientific Evidence, Innovative Tools and Good Governance

CleanSea er et EU-prosjekt som skal se på plastavfall i de Europeiske hav, særlig havene som er knyttet til Europa. Det er store mengder plastikk som driver i vann massene. Plastikken brytes svert sakte ned og blir etter hvert knust i mindre og mindre bit er, og kan så bli tatt opp av organismer ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Viken

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Polyfluorinated compounds: Are point sources contaminating the environment-consequences for human exposure in China and Norway (PFC-ChiNo)

Introduction PFAS are pollutants known to be taken up by animals and plants and can already be found in a very broad variety of human diet items and human blood. PFAS are used in China and Norway industrially in considerable amounts with emissions not well understood. The project is aiming to in...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Viken

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Herzke, Dorte DAADppp 2009 Tysk-norsk forskerutveksling

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2009-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

PERFluorinated Organics in Our Diet

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2008-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVKYST-Havet og kysten

Environmental occurrence of fluorinated alkyl substances from fire fighting foams used on Norwegian oil platforms

Perfluorooctane sulfonate (PFOS) has recently got into the focus of environmental chemists and toxicologists, due to it ubiquitous presence in the environment. Until 2003, the largest quantity of PFOS in Norway has been used in aqueous film forming foams (AFFF). AFFF are speciality blends, used f...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku