1 projects

MOBI-Mobilisering

Design som strategisk virkemiddel i bedrifts- og produktutvikling.

Prosjektet er en del av NFRs satsing innen Mobolisering for FoU-relatert innovasjon (MOBI), rettet mot Næringsrettet design, tverrfaglig samarbeid for økt fokus på design i utdannelser innenfor merkantile fag. Prosjektet vil bygge videre på erfaringer fr a utviklingen av kurset TPD4165 PD-8 Desi...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage