0 projects

ENERGIX-Stort program energi

Czochralski growth of low-oxygen silicon single crystals for high-efficiency solar cell applications

I India er det i 2021 lansert et stort program for å etablere solcelle produksjon langs hele verdikjeden for solceller. Success prosjektet har derfor fått stor oppmerksomhet. Den største utfordringen for fremtidens solceller laget av silisium er å redusere kostnader for solstrøm, noe som krever ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian laboratory for Si solar cell technology

Den Norske infrastrukturen for Si solcelleteknologi er en åpent nasjonal forskningsinfrastruktur som tilbyr tjenester og bruk av avansert utstyr langs verdikjeden for silisiumbaserte solceller fra raffinering av silisium til testing av solcellemoduler. Laboratoriet er organisert i fire noder. Ved...

Awarded: NOK 32.3 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

BHARAT - Bilat Heliosi Apparatus Research And Technology

The proposed preproject is directed towards developing a new production furnace for solar cells for UMOE Solar. Industrial partners in the project are UMOE Solar and Moser Baer Photo Voltaic Limited (India) in cooperation with the research institutes Nati onal Physics Lab (India) and SINTEF Mater...

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Feedstock for crystalline wafers

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage