0 projects

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NORSUS

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2023-2030

Location: Østfold

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES rammebevilgning 2023 2024 NORSUS

NORSUS har i flere år deltatt i EUs rammeverksprogram. NORSUS' spisskompetanse ligger innen livsløpsvurderinger (LCA), en metodikk det er økende etterspørsel etter som grunnlag for å dokumentere miljø-, og også sosiale og økonomiske effekter i innovasjons- og teknologiutviklingsprosjekter. LCA er...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Østfold

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NORSUS

...

Awarded: NOK 13.1 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Østfold

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Rammebevilgning 2021/2022 NORSUS

NORSUS (tidligere Østfoldforskning) har gjennom flere år deltatt i EUs rammeprogram. NORSUS' spisskompetanse ligger innen livsløpsvurderinger (LCA), en metodikk det er økende etterspørsel etter som grunnlag for å dokumentere miljø-, og også sosiale og økonomiske effekter i innovasjons- og teknol...

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Østfold

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Open Seminar: Sustainability and Life Cycle Analysis (LCA) in current and future research and innovation policy.

Dette prosjektet dreier seg om å planlegge og gjennomføre seminaret Sustainability and Life Cycle Analysis (LCA) in current and future research and innovation policy. Seminaret gjennomføres i løpet av en halv dag, 26. mai, i Oslo [NB! Utsettes til høsten 2020]. Målgruppene er forskningsmiljøer, ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2022

Location: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Ansvarlig Forskning og Innovasjon (RRI) i Horizon Europe

Ansvarlig Forskning og Innovasjon (Responsible Research and Innovation, RRI) har blitt en viktig tilnærming til forsknings- og innovasjonspolitikk både i Norge og Europa de siste 8 årene. I Norge har dette nylig kulminert med finansieringen av det nasjonale AFINO-nettverksprosjektet gjennom SAMAN...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Østfold

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning NORSUS (Videreføring av prosjekt 104871)(tidl. Østfoldforskning)

...

Awarded: NOK 39.4 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Østfold

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

PatentEthics: Ethical dimensions of patent law in non-human biotechnology

PatentEthics-prosjektet: - Kartlegger og vurderer etiske implikasjoner av nåværende lovgivning og praksis for patentbeskyttelse av ikke-human bioteknologi i Norge. - Undersøker dagens muligheter og praksis for å ta hensyn til etiske aspekter ved tildel ing av patenter, i bestridelse av patenter ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Technology governance cultures (TECHCUL). A reflection network for researchers, advisors and policy makers

Vi har i hovedsak oppnådd prosjektets målsetninger. Vi sendte en søknad om forskerprosjekt ved SAMKUL-utlysningen i 2012. Vi har hatt 4 deltagere fra TechCul som deltagere på EST-Frames workshop i København i april 2013. Vi hadde også 11 deltagere fra målgr uppen (politikere, forskere, byråkrater...

Awarded: NOK 38,182

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Responsible Research & Innovation: Models for Anticipatory Governance in the Innovation Context (RRIMAGIC)

Prosjektet har til formål å danne et europeisk konsortium som skal søke på Science in Societys call SiS.2012.1.1.1-1. Søknadsarbeidet vil innebære kontakt og forhandlinger med mulige partnere, dialog med konsulentselskapet Pera Innovation (som vil assist ere med kvalitetskontroll av søknaden og ...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Developing an ISO standard for nanotechnology ethics? A status report.

There is insufficient regulation of nanotechnology. Regulation of nanotechnology will be developed by national and international public authorities, but may also take the form of voluntary standards, for instance, as developed by the ISO. An advantage of the ISO system is that their standards ar...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

EurSafe-konferansen 2006 - 22. - 24. juni 2006

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo