0 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Novel tracks towards Multi-TeV colliders for particle physics

Med oppdagelsen av Higgs-bosonen ved LHC er den siste partikkelen i standardmodellen for partikkelfysikk funnet. Imidlertid er mange viktige spørsmål ubesvarte; hva er mørk materie, hva er forskjellen mellom materie og anti-materie, ligger det andre ukjente symmetrier til grunn for standardmodell...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Machine Protection studies for the ESS Proton Accelerator

The European Spallation Source (ESS)], which will be built in Lund, Sweden with commissioning planned for ca. 2020, is a spallation neutron source using a very high power 2 GeV proton beam as a driver. The beam current is 2.5 mA and the average beam power is 5 MW. One of the ESS' key tasks is ...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Compact X-band accelerator technology for linear colliders

Lineære kollisjonsmaskiner er kandidater for neste generasjons høyenergi-partikkelfysikkeksperimenter. Disse maskinene vil komplementere LHC-resultatene; LHC kolliderer protoner, mens lineære kollisjonsmaskiner vil kunne kollidere elektroner mot positron er. For å oppnå nok kollisjoner per seku...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Plasma wakefield acceleration for particle physics

The project I apply for is concerned with accelerator physics research for future linear colliders for high-energy particle physics, to be performed as visiting scientist at the Stanford Linear Accelerator Centre, SLAC, California. The visit will be a co ntinuation of my research stay, base-fund...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Advanced accelerator physics research for future linear colliders

The project suggested concerns research in the field of advanced accelerator physics, focusing on plasma acceleration schemes for future linear colliders for high-energy particle physics. The application candidate, Erik Adli, has 7 years of experience in the field of experimental particle physi...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Plasma wakefield acceleration for particle physic

The project I apply for is concerned with accelerator physics research for future linear colliders for high-energy particle physics, to be performed at the Stanford Linear Accelerator Centre, SLAC, California. The research suggested, "Plasma wakefield acceleration for particle physics", is pa...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo