11 projects

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

When Robots meet the Nordic model: job creation, destruction or retraining? (RoboNord)

Formålet med dette prosjektet er å undersøke virkningen av robotisering på ferdighetskrav og arbeidsmarkedsutfall for både bedrifter og enkeltpersoner. Vi vil studere disse effektene både på individ- og bedriftsnivå. For å fange opp overveltningseffekter av robotisering vil vi også gjennomføre an...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LabRec - Labor Demand in Crisis and Recovery

Formålet med prosjektet er å studere endringer i etterspørselen etter arbeidkraft gjennom og etter den pågående korona-krisen. Den første delen av prosjektet begynner med å følge endringer i nye jobb-utlysninger basert på data fra NAV. Vi sammenlikner utviklingen i ettersprørselen etter arbeidsk...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing Health And Skills Requirements in the Labour Market

Prosjektet tar for seg mulige endringer i krav til kvalifikasjoner og helse som arbeidstakerne nå møter i arbeidsmarkedet som følge av teknologisk endring og globalisering. Pål Schøne og Marte Strøm har analysert virkningene av EU-utvidelsen mot arbeidsmarkedet i Øst-Europa i 2004 på sysselsett...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Technology and Work: Linking workers? and firms? responses to the 4th industrial revolution (TWL)

Se vedlegg

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Staying competitive: Challenges for a small open economy

Prosjektet studerer hvordan en liten åpen økonomi som den norske tilpasser seg til økt globalisering. Det tar for seg endringer som økt handel, offshoring og innvandring, og ser på virkninger på produktivitet, lønn, fagforeningsoppslutning og på etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft. Hva ...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

Measuring the scientific and economic results of research inputs

This project aims at exploiting Norways international comparative advantage in survey and register data in an international collaborative effort to provide new evidence on the results of research inputs. It will be a part of an international effort to bui ld research data infrastructures to devel...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

Research and development and growth, the current status of research.

The project will provide a summary of the status of the national and international research on the private and social returns to R&D. The summary will focus on two main issues: recent developments in empirical methodology and the potential for using Nor wegian register data to make progress in ...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

The Educational system in Norway: putting it to the test of the labour market

Kristine von Simson disputerte for doktorgraden i november 2012 med avhandlingen Labor market attachment and skill formation. To av artiklene er finansiert av Utdanning 2020, dette gjelder «Pathways to Work for High School Dropouts» og ?Individual Dropout Behaviour and Local Labor markets? som b...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Public Policy and the Labour Market Attachment of Different Households

Artikkelen «Enticing Even Higher Female Labor Supply, The Impact of Cheaper Day Care" av Ines Hardoy og Pål Schøne undersøker om billigere barnehager stimulerer til økt sysselsetting hos mødrene. De bruker endringene knyttet til maksprisreformen til å ide ntifisere virkningene av barnehageprisene...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing Work - The impact of Re-organisation and Re-allocation on Establishment Performance and Worker Well Being

Prosjektet analyserer samfunnsmessige virkninger av omstillinger i arbeidslivet. Omstillinger omfatter både interne omorganiseringer og større endringer som nedbemanning, fusjoner og eierskifter. Prosjektet tar for seg både samfunnsmessige kostnader og ge vinster ved ulike typer av omstillinger. ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Støtte til EALE-konferansen 2007

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo