0 projects

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

COLOSSAL: Collaboration on “Flow across Scales” (Brazil, France, Norway, USA)

Vann sirkulerer under jordoverflaten, i størrelsesorden fra porene i bergarter og jordsmonn til reservoarer og geologiske bassenger. Vann kan blandes med miljøgifter eller med andre væsker, som for eksempel CO2. Hvordan disse væskene beveger seg er et åpent spørsmål. Gjennom forskning og undervis...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Advanced X-ray and neutron imaging of fractured and porous rocks

Underoverflaten kan sprekker i grunnen fungere som raske veier for væsketransport, hvor geometrien til sprekken (spesielt ruhet og størrelsen) bestemmer transportegenskapene. Prosjektet ARGUS har utviklet metoder for tidsoppløst røntgen- og nøytronavbilding for å studere geologiske prosesser rela...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Microfractures in black shales and their transport properties

Under erosjon på kontinentene og avsetning av sedimenter og organisk materiale i havet dannes det sedimentære lag i sedimentære bassenger. Når disse sedimentene blir begravet, blir de utsatt for sammenpressing (kompaksjon) og oppvarming slik at de bli omvandlet til fast bergart. Med økende temp...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unravelling the spatio-temporal nature of rock deformation using 4D X-ray tomography

Bergartene i den ca. 30 kilometer tykke jordskorpen deformeres sakte, for eksempel under dannelsen og innsynkning av hydrokarbonførende bassenger, eller veldig fort, som under jordskjelv. Slike deformasjoner kontrollerer hvor porer og sprekker skapes i jorden og hvordan væsker kan sirkulere i ber...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo