0 projects

TRANSPORT-Transport 2025

Capacity after lockdown. A transport system for the future

Høy kapasitet og investeringer i kapasitetsøkninger i transportsystemene er både miljøbelastende og dyrt. Det gjelder for både infrastrukturkapasitet og kjøretøykapasitet. Samtidig, til tross for at transportsystemene er sprengt, er utnyttelsesgraden ofte lav. Også i trafikktoppene fins det ledig...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Et framtidsrettet og bærekraftig betalingssystem for kollektivtransport

Korona-pandemien har aktualisert behovet for et billettsystem som er mer tilpasset sporadisk reisende. Betalingsmodeller for lokal kollektivtransport består gjerne av en sonestruktur, enkeltbilletter og periodebilletter, samt sosiale rabatter. Til tross for nye betalingsløsninger og teknologiske ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

Smart data for greener transportation - potentials and pitfalls in evaluating behavioral changes

Mengden passive data som registreres om bevegelsesmønstre har økt betraktelig de siste årene. Data registreres eksempelvis ved hjelp av sensorer i vegnettet og i kollektivsystemet, samt gjennom vår bruk av smarttelefoner. Mengden data blir fort stor - og krever andre verktøy og metoder enn spørre...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo