0 projects

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

From Knowledge to Action (K2A): Developing interventions to improve older adult care transitions between nursing homes and emergency wards

Hovedmålet i dette prosjektet er forbedret praksis knyttet til pasientoverføringer mellom sykehjem og legevakt/akuttmottak, med fokus på 1. hvilke overføringer kan unngås, og hvordan, og, 2. når overføringer ikke kan eller bør unngås, hvordan kan disse bli best mulig for pasientene. Innleggelser ...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

A Feasibility Study on Using Ambient Assisted Living Technology to Support Toothbrushing Adherence in Elderly in the Homecare Setting

Prosjektet har hatt som mål å få frem kunnskap om bruk av elektroniske tannbørster med digital oppfølging kan være et nyttig verktøy i tannhelsetilbudet til pasienter som får hjemmetjenester. Det har vært utprøvd et begrenset antall tannbørster (10) over en 1 mnd periode på brukere i Sogndal ko...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

An International Network to Enhance Older Adult Transitions between Emergency Departments & Communities (iNET)

iNET skal etablere et verdensledende nettverk av forskere, beslutningstakere, tjenesteytere og studenter for å utvikle og teste strategier for pasientforløp mellom legevakt/akuttmottak og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. I prosjektet skal vi søke å etablere en felles enighet om hva som k...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

A European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE)

Hovedmålet for dette prosjektet er å styrke synergien mellom og internasjonaliseringen av norsk omsorgsforskning og primærhelseforskning. Derfor har vi etablert og vil videreutvikle et europeisk forskernettverk (PRIMORE) for å skape muligheter for forskere fra ulike disipliner, sektorer og land t...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Multicultural staff in Nursing Homes: Contemporary challenges, opportunities and the potential for the future

Den kommunale helse og omsorgssektoren er i økende grad en arena hvor innvandrere og arbeidsmigranter finner seg jobb, særlig kvinner. Vi har funnet at innvandrere ofte arbeider i det laveste sjiktet i denne sektoren, som assistenter og helsefagarbeidere, og at det tar lang tid for dem å formelt ...

Awarded: NOK 17.9 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Modeling and evaluating evidence based continuing education in nursing home dementia care

This project addresses key issues of the Research Council of Norway's Research Program on Health and Care Services 2011-2015 focusing on improving quality of care in elderly with complex chronicle diseases, organization, management, prioritising and trans ition of evidence based high quality and ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Senter for omsorgsforskning i region vest, Høgskulen på Vestlandet

Senter for omsorgsforskning er etablert av Helse- og omsorgsdepartementet i 2008. Senterets overordnede mandat er å samle, produsere og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid. Ved Senter for omsorgsforskning, vest, er det særlig søkelys på kontekstuelle betingelser for utøvelse av de kommun...

Awarded: NOK 25.2 mill.

Project Period: 2008-2023

Location: Vestland

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Local knowledge and poverty reduction in local communities in the Highlands and Lowlands of Bolivia and Ecuador.

Hovedmålet med prosjektet er å etablere et forskernettverk av forskere fra Bolivia, Ecuador, England og Norge som skal legge grunnlaget for et mer langsiktig forskersamarbeid mellom "nord og sør". Nettverket skal fokusere på forskningsbasert kunnskap om l okale, tradisjonelle, teknologier for van...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland