0 projects

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

More funding from Horizon Europe to the Norwegian School of Sport Sciences

NIH har dyktige forskere innen våre fagområder, og er rangert som nummer to på listen over idrettsutdanninger i verden, ifølge Shanghai Ranking Consultancy. Listen er basert utelukkende på forskningsscore. Vi har imidlertid ikke vært gode nok til å omsette potensialet som denne høye vitenskapelig...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES rammebevilgning til NIH 2021-22

Norges idrettshøgskole er kjent som en god forskningsinstitusjon med mange vitenskapelig publiseringer i internasjonalt anerkjente tidsskrift, men kan bli bedre til å skaffe ekstern finansiering fra søknadsbaserte finansieringskilder som EUs rammeprogram. NIH vil innen 1. oktober 2021 ferdigstill...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Mer EU-finansiering til NIH 2020

Med noen av verdens fremste forskningsmiljøer innen idrettsskader, prestasjon, idrettspsykologi, fysisk aktivitet og helse, kroppsøving og idrettens betydning i samfunnet, arbeider NIH på forskjellige måter med å fremme verdens mest miljøvennlige energi for målgrupper i alle aldre og livssituasjo...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Mer EU-finansiering til NKVTS

Internasjonal finansiering blir stadig viktigere for NKVTS og i 2019 sikter vi mot å levere søknader verdt NOK 5 mill. ved å finne muligheter for våre satsningsområder (Vold og overgrep i nære relasjoner/Katastrofer, terror og stressmestring/Tvungen migrasjon og flyktningehelse) gjennom en bredt ...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Mer EU-finansiering til NIH

Med noen av verdens fremste forskningsmiljøer innen idrettsskader, prestasjon, idrettspsykologi, fysisk aktivitet og helse, kroppsøving og idrettens betydning i samfunnet, arbeider NIH på forskjellige måter med å fremme verdens mest miljøvennlige energi for målgrupper i alle aldre og livssituasjo...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering mot EU 2018

I Veterinærinstituttets strategi for årene 2016-2020 er målsetningen at vår finansiering fra EU skal ha steget 50% i perioden 2014-2018, fra gjennomsnittlig 10 MNOK i perioden 10-13 til 15 MNOK i 2018. Målet for 2018 er 15 MNOK. Historisk finansieres hver tredje EU-søknad VI er med i. Denne suks...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering mot EU 2017

I Veterinærinstituttets strategi for årene 2016-2020 er målsetningen at vår finansiering fra EU skal ha steget 50% i perioden 2014-2018, fra gjennomsnittlig 10 MNOK i perioden 10-13 til 15 MNOK i 2018. Målet for 2017 er 12 MNOK. Historisk finansieres hver tredje EU-søknad VI er med i. Denne suks...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering mot EU 2017

Norsk Treteknisk institutt har en målsetningen om å sikre en omsetning på 4,5 MNOK fra EU-prosjekter per år. Vi har begrenset erfaring med EU-prosjekter, men en historisk suksessrate på omkring 30%. Dette betyr at Instituttets målsetning er å være med i søknader hvor vår samlede andel er på minim...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering mot EU 2016

Norsk Treteknisk institutt har en målsetningen om å sikre en omsetning på 4,5 MNOK fra EU-prosjekter per år. Vi har begrenset erfaring med EU-prosjekter, men en historisk suksessrate på omkring 30%. Dette betyr at Instituttets målsetning er å være med i søknader hvor vår samlede andel er på minim...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering mot EU 2016

I Veterinærinstituttets strategi for årene 2016-2020 er målsetningen at vår finansiering fra EU skal ha steget 50% i perioden 2014-2018, fra gjennomsnittlig 10 MNOK i perioden ?10-?13 til 15 MNOK i 2018. Målet for 2016 er 12 MNOK. Historisk finansieres hver tredje EU-søknad VI er med i. Denne su...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Akershus

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Norsk treteknisk institutt

...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Initiation of the COST Action HypothermiaNet about survival for hypothermic patients and increased therapeutic use of hypotermia.

Research on rewarming of hypothermic patients has identified 3 significant challenges that threatens their survival: 1) Rewarming shock is a low output heart failure that occurs during rewarming and is characterized by a sudden drop in cardiac output and peripheral arterial pressure. Recent res...

Awarded: NOK 38,809

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering til Marie Curie kandidater, ITN-prosjektet SAPRO

Kandidatene det søkes støtte til heter: Mwansa Songe, Shimaa Ali og Amada Perez Oppstartsdato var 011110. Sluttdato er 301014.

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Akershus

INTSTAB-PR-Internasjonale prosjekter

Koordinering til EU-kompetansenettverk for veterinærmiljøene på Adamstuen

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of improved machine vision-guided optical system for cost-effective and environmentally safe in-situremoval of sea lice from far

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a sustainable scaleable energy generating system by use of strong rigid kites in high altitude, which transfer the windpower

...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Agder

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Energy Efficient PhotoBioReactor

...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Cooperation between the aquaculture and agriculture sectors with the intent to use animal manure & fish feces for sustainable production and

...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Anodix-new generation system for control of Legionella and other harmful microbes in PoE drinking water based on anodic oxidation technology

...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

System for improving accuracy and radiation safety in Image Guided Interventions with laser guided navigation by controlling breath and move

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Oxygenation by efficient air diffusion system for aquaculture farms (cages and earthen ponds)

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Møre og Romsdal

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a cost effective system for exchange and management of information related to construction products in terms of articles, add

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Decontamination and Re-use of Industrial Plastic Containers

...

Awarded: NOK 24,999

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a wireless high capacity broadband product, based on Free Space Optics, providing a new opportunity for low cost connection

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Agder

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of an efficient, energy-saving foam fractionation to remove fine particles and COD from recirculated water used in fresh water

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Møre og Romsdal

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of hand-held ultrasonic unit for effective and safe control of Varroa destructor

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a cost-effective and sustainable insecticide-free plant protection method, eliminating widespread catastrophic damage in the

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Vestfold

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

ClosedFishCage-DEMO - development, building, running and testing of a closed fish cage with the aim of commercialising the finished product.

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Nordland - Nordlánnda

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Electro-agglomeration and separation of Engineered NanoParticles from process and waste water in the coating industry to minimise health and

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Buskerud

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

An integrated approach for water efficient buildings and products (Assessment - Monitoring - Promotion)

...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo