0 projects

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

(DigiFishent): Digital phenotyping for more feed and resource efficient Atlantic salmon

I produksjon av atlanterhavslaks utgjør fôr mer enn 50% av produksjonskostnadene og mer enn 70% av karbonavtrykket. Genetisk forbedring av fôreffektivitet og ressurseffektivitet er derfor den «hellige gral» for både akvakultur og husdyrproduksjon. Skiftet til et fôr med mer bærekraftige plantebas...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Genetic improvement of survival in the seawater phase of Atlantic salmon

Høy dødelighet hos laks i sjøperioden er fortsatt et problem for norsk oppdrettsnæring. Omtrent 12-14% går tapt de første månedene etter overføring til sjøvann. Selv om årsakene til dødeligheten sannsynligvis er mange, har suboptimal smoltproduksjon vært antydet som en viktig faktor. I SmoltField...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Troms - Romsa - Tromssa