4 projects

ENERGIX-Stort program energi

New Machine Learning Algorithms for the Calculation of Water Values

I alle kraftmarkeder er den beste - eller optimale - bruken av tilgjengelige produksjonsressurser viktig for å oppnå de beste resultatene for bodde markedsaktørene og for samfunnet som helhet. I markeder med store mengder vannkraft, som i det nordiske markedet, er en slik optimalisering spesielt ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Machine Learning Models for the Surveillance of Physical Power Markets

Et kritisk, men ofte oversett krav til kraftmarkeder er transparens. Et marked som ikke er transparent, kan bli utsatt for manipulasjon. Dette reduserer markedseffektiviteten, offentlig tillit, og til slutt medfører en samfunnsøkonomiske kostnad. I vårt prosjekt, prosjekt HAWK, utvikler vi mas...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Machine learning prognosis for system imbalance volumes (IMPALA)

Elektrisk kraft er en ferskvare og må produseres i samme øyeblikk som den forbrukes. For at vi forbrukere til enhver tid skal ha en stabil tilførsel i stikkontaktene, må produksjon og forbruk balanseres med stor presisjon. I utgangspunktet er det markedsaktørene som gjør "grovjobben" gjennom kjøp...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

A New Model For Power Markets Under Uncertainty

Til ethvert marked er det knyttet stor grad av usikkerhet til hvordan fremtiden vil se ut. Dette gjelder også for kraftmarkeder i Norden og ellers i verden. Usikkerheten er knyttet opp mot en rekke faktorer, blant annet etterspørselsnivå, brensels- og utslippskostnader, produksjonsteknologier og ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo