0 projects

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Security and preparedness in the changing north – research perspectives.

De 5 temaene vil fokusere på følgende: Theme 1: Conditions for livelihoods, health, and ecosystems Northern and Arctic regions experience more rapid warming than the global average, with impacts threatening livelihoods, health, and ecosystems, for example by thawing permafrost, melting glaciers,...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Sustainable Tourism in Svalbard: A Balancing Act

«Bærekraftig turisme på Svalbard: En balansekunst» (kortnavn BalancingAct) er et samarbeid mellom et tverrfaglig forskerteam og to turismeorganisasjoner Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) og Visit Svalbard. Vi ser på hvordan turismenæringen kan utvikle nye og bærekraftige pr...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

KLIMAFORSK-Stort program klima

Local transformation towards a low emission society

TRANSFORM-prosjektet undersøker hvordan kommunene kan bidra til omstilling til et lavutslippssamfunn. Vi ser også hvordan slike omstillingsprosesser blir forstått av kommunene og hvordan gjeldende planer og prioriteringer fanger opp spørsmålet om klimaomstilling. Målet med prosjektet er å få inns...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Workshop «Utveksling av kunnskap om klimaendringer og utvikling av tilpasningsstrategier i havbrukssektoren»

Den nylig lanserte rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) viser at klimaendringene påvirker havmiljøet gjennom havforsuring (oksygeninnhold), havoverflatetemperatur, fenologi og fordeling av marine arter (biologisk mangfold), havnivåstigning, stormflo og hyp pigheten av ekstremvær (IPCC 2013). I føl...

Awarded: NOK 28,136

Project Period: 2014-2017

Location: Nordland - Nordlánnda

KLIMAFORSK-Stort program klima

Primary Industries and Transformational Change - PITCH

Kravet om omstilling til lavutslippssamfunnet øker for at vi skal klare å kutte klimagasser, og unngå mer enn 1,5 grads økning i global temperatur. Omstilling er et nasjonalt ansvar med lokale konsekvenser. Gitt det økende fokuset på omstilling og endringer er det enda mer passende å spørre hva s...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

SSF-Svalbard Science Forum

1st Science-Industry platform on expedition cruise tourism in Svalbard

Organising a Science-Industry platform workshop on expedition cruise tourism in Svalbard would contribute to fulfilling SSF strategic objectives by exploring and implementing strategies for funding and coordination of scientific research on an important e conomic sector in Svalbard, which increas...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Nordland - Nordlánnda

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Network for community adaptation in the North

The Arctic regions are experiencing rapid environmental and societal changes that represent challenges of unprecedented scale to communities in the North. Recent studies point to several common challenges across the north: Access to resources; outmigratio n; shifting resource bases; and tradition...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Sustainable Aquaculture across Geographical and Institutional Scales

Den ekspansive veksten i havbruksnæringen i Norge og ellers i verden gjør det nødvendig å fremheve tematikken rundt en bærekraftig utvikling av lokalsamfunn og behovet for næringens tilpasning til klimaendringer. I dette prosjektet ønsker vi å etablere et tverrfaglig konsortium bestående av antr...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Nordland - Nordlánnda

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Critical Aspects of Adaptive Capacity to Climate Change in the Northern Regions

The CAVIAR II project build on one International Polar Year 2007-8 legacy, which illustrates the complex linkages between changing climatic, socio-economic and environmental conditions and the effects on local communities in the Arctic. Adaptive capacity is at the core and has been studied in nor...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Nordland - Nordlánnda

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Personal overseas research grant for ACTOR PhD project

Many communities in the Arctic rely on natural resources for their livelihood, and this is also the case for the PhD study's case communities in Vesterålen and Senja, northern Norway, which to a certain degree directly and indirectly rely on natural resou rces for their livelihood. A change in th...

Awarded: NOK 57,999

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Climate Change Vulnerability and Adaptive Capacity in the Agricultural Sector in Northern Norway (194866)

This project will focus on the consequences of climate change for agriculture, and the adaptive capacity of the sector to such changes. This topic is of growing concern to actors within the agricultural sector because of limited knowledge about the conseq uences of climate change and about how th...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Nordland - Nordlánnda

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Climate change adaptation in Norway, sweden and Finland - do research, policy and practice meet?

Objectives: Building on climate, impact and adaptation research, in dialogue with policy and practitioner representatives: - to assess the present use of regional climate scenarios in communication, decision-support and decision-making on climate change a daptation and mitigation. - to map the pr...

Awarded: NOK 93,695

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

DAMOCLES Developing Arctic Modelling and Observing Capabilities for Long-Term Environment Studies

...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Community Adaptation and Vulnerability in Norway: NORDADAPT

There is general agreement that the impacts of climate change combined with changes in social and economic conditions are likely to pose significant challenges locally. NORADAPT focuses on how projected changes in climate interact with changes in socio-ec onomic and institutional conditions, and ...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

CAVIAR - Community Adaptation and Vulnerability in the Arctic Regions: Focus on northern Norway and northern Russia

The Arctic is experiencing rapid changes in environmental, societal and economic conditions. The particular conditions to which communities are sensitive are not well documented, nor have the conditions that might facilitate or constrain the adaptive capa city in the face of interacting climate a...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Norway and Canada: Developing Collaboration on Adaptation and Vulnerability Studies

The Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) has shown that the climate and natural environment of the Arctic is more variable and is changing more rapidly and more dramatically than anywhere else in the world. It recommends three priority areas for future studies in the Arctic: regional impacts,...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Støtte til arbeid med International Polar Year 2007-2008, Joint Committee

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Adapting to Climate Change: Proposal for a Strategic Institute Program

Adaptation is emerging as a major issue in the climate change policy arena, yet research on adaptation is still in its infancy. CICERO’s past and ongoing research on climate change impacts, vulnerability and adaptation is recognized within the internation al research community, and strong network...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Oslo