0 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

SAMEVAL network activities and PhD courses - PRIO Conflict Patterns Research Group

Conflict Patterns Research Group [Forskergruppe for konfliktsmønstre] (CPRG) ved Institutt for fredsforskning (PRIO), som ledes av Forsker I Gudrun Østby, er et verdensledende forskningsmiljø som bruker avanserte og innovative kvantitative metoder til å forske på bevæpnede konflikters umiddelbare...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

EducAid: Improving education for Rohingya refugees from Myanmar living in Bangladesh

Hva er utdanningsmulighetene for rohingya-flyktninger som bor i Bangladesh? Hvilke barrierer møter Rohingya-flyktningbarn for å få tilgang til kvalitetsutdanning? Hvordan kan utdanningsprogrammer hjelpe unge Rohingya-flyktninger med å håndtere de sosioøkonomiske og psykososiale virkninger av tvun...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Armed Conflict and Maternal Health in Sub-Saharan Africa

En evaluering av FNs tusenårsmål foretatt halvveis i perioden konkluderte med at måloppnåelsen på punktet om mødrehelse er en regional og global skandale. Et av FNs bærekraftmål er å redusere den globale mødredødeligheten til mindre enn 70 per 100,000 levendefødte innen 2030. Situasjonen har bedr...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo