0 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Tilstandsbasert vedlikeholdsplanlegging for eksponerte oppdrettsanlegg

Formålet med prosjektet som skal etableres er å designe, utvikle og demonstrere en prototyp av beslutningsstøttesystem for tilstandsbasert vedlikehold av eksponerte havbruksanlegg. Innovative beslutningsstøttesystemer for planlegging av vedlikehold er he lt avhengige av at man kombinerer data fr...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Anleggsintegritet ved krevende maritime operasjoner

Formålet med prosjektet som skal etableres er å designe, utvikle og demonstrere en prototyp av beslutningsstøttesystem for overvåking av belastning og deformasjoner på eksponerte oppdrettsanlegg. Systemet skal kombinere data fra sensorer, numeriske modell er og erfaringsdata for å gi løpende over...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Towards Sustainable Fish Farming at Exposed Marine Sites

WP1 Sikre operasjoner og HMS Norske fiskeoppdrettere uttrykker ønske og ambisjoner om å ta i bruk lokaliteter lenger ute på kysten som er mer eksponert for sterk strøm og høye bølger enn lokaliteter inne i fjordene. Utnyttelse av slike lokaliteter antas å ha mange fordeler for blant annet miljøm...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Value Chain Service Architecture for Food Business

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Sporbarhet og effektiv datafangst i verdikjeden for oppdrettsfisk: Utvidet verdikjede og integrasjon mot prosessutstyr - TELOP delprosjekt

Dette prosjektet er en tilleggsaktivitet til TELOP Trace (prosjektnummer I58636/220), som er en del av det overordnede prosjektet TELOP – Teknologiutvikling for lønnsom foredling av oppdrettsfisk. FoU-resultatene som er oppnådd i TELOP Trace er en viktig forutsetning for at Tracetracker er valg...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Sporbarhet og effektiv datafangst i verdikjeden for oppdrettsfisk - Prosjekt 2.1 i TELOP

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo