0 projects

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Weightless camera ADI/SDK

Prosjektet omhandler utviklingen av et solid API og SDK til Muybridge's kjerneteknologi for å kunne levere sensorteknologi inn i flere vertikaler, og utnytte potensialet til det fulle. Dette vil åpne opp for en OEM/lisensierings forretningsmodell i enkelte vertikaler som kan sammenlignes med sel...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Multiple Camera Sensor System

Prosjektet MultiView har tatt frem en kjerneteknologi som representerer nye sensor systemer og nettverk, som kan anvendes i en rekke industrier. I samarbeid med Simula Research Laboratory har Muybridge gjennomført FoU-aktiviteter innenfor kamera teknologier, høyhastighets transport og prosesserin...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Akershus