4 projects

NEVRONOR-Nasjonal satsing på nevrovitenskap f

Norwegian PET Conference and Seminar Series

This application is for fundiing for conference and seminar series to develop the Positron emission tomography (PET) method into an important tool in the study of the Brain and Brain-derived human disease. It is based on the Norwegian Medical Cyclotron Ce nter (NMS) in Oslo and the Bergen PET Cen...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

NA - Nasjonalt fagmøte om PET 2006 for å initiere PET forskning i Norge.

PET er en helt ny forskningsmetode i Norge, og det Norske Medisinske Syklotronsenter åpner formelt i september 2006. I den forbindelse vil det bli en markering og offisiell åpning. I forbindelse med denne åpningen ønsker vi å legge forholdene til rette fo r utvikling av forskning på positron emis...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Nasjonalt fagmøte om PET 10. mai 2005:Positron emisjons tomografi: Teknologi, radiokjemi og anvendelse i grunnforskning og klinikk

For å bygge opp kompetanse på PET i Norge er intensjonen bl.a. å avholde faglige møter med internasjonal deltakelse fra miljøer som er eksperter på bruk av PET i forskning og klinikk. Det første møtet arrangeres av Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS den 10. mai 2005 i Oslo. I tillegg til å få...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

PET-PET-Utstyr

Etablering av nasjonalt PET-senter i Oslo

Kontrakten gjelder etablering og drift av et nasjonalt PET-senter i Oslo. PET (positron-emisjons-tomografi) er en kjemispesifikk medisinsk billeddiagnostikkmetode som kan avbilde normalt og sykelig stoffskifte i indre organer hos mennesker og dyr. PET ka n brukes til grunnforskning og til klinis...

Awarded: NOK 68.0 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo