0 projects

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Greening the economy- Facilitating Innovation, Economics and Labour Demand

GREENFIELD undersøker effekten av den grønne omstillingen på kompetansekrav og arbeidsmarkedsutfall på bedrifts- og individnivå, samt på tiltak som kan bidra til å realisere eller fremskynde den grønne omstillingen. Prosjektet er organisert rundt fire arbeidspakker, hvor vi anvender moderne økono...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Collective Organisations, Support and Sustainability

I denne prosjektperioden har arbeidet i prosjektet fokusert på arbeidspakke WP1 og WP2. I paperet Upholding Unions – How Co-Workers’ Influence Shape Membership av Harald Dale-Olsen, Henning Finseraas, Kristine Nergaard og Elin Svarstad, som ble presentert ved COPE 2023 i Herning, forfatterne anv...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Power, Structure and Technology - Opportunities and Challenges for the Labour Market (PST)

I denne rapporteringsperioden dukket det opp et problem i våre mottatte data fra SSB, som dessverre ble bekreftet i februar. Løpenummerseriene som SSB hadde laget var blitt feil, noe som medførte at ansatte ble tilfeldig koplet til bedriftene. Vi mottok endelig nye korrigerte i august 2023, og et...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Drivers of Regional Growth and Economic Development

Tilhørende delprosjekt 1 og 2 viser studien til Harald Dale-Olsen (2017), Labour demand and supply changes in Norway following an imposed harmonization of payroll-tax rates?, at arbeidsgiveravgiften kan være viktig for hvor bedrifter etablerer seg, særlig for de bedriftene som sysselsetter menn. ...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Striving for excellence, learning to cope? - Employer strategies for managing sick leaves and employee health over the decades

I rapporteringsperioden har arbeidet fokusert på delprosjekt 2.3.1 (om sykelønnsordninger) og 2.3.3 (sykefraværsatferd og pensjonering), samt 2.3.6 (sosial interaksjon, herunder tidsutvikling og kjønnsforskjeller). Arbeider har blitt ferdigstilt tilknyttet de to første delprosjektene. . I Doe...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftet - Søkelys på arbeidslivet - produksjonskostnader

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Søkelys på arbeidslivet 2012-2014

Søkelys på arbeidslivet er et godt etablert vitenskapelig tidsskrift som formidler forskning på arbeidslivsrelaterte temaer i Norge og Norden. Søkelyset henvender seg til forskere, utredere, saksbehandlere og beslutningstagere innenfor næringsliv, forvalt ning og partene i arbeidslivet. Tidsskrif...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Work Life Challenges - workforce management and worker involvement solutions

Prosjektets arbeid i rapporteringsperioden har resultert i to arbeider:1) Barth, E. J. C. Davis og R. Freeman (2015), Augmenting the Human Capital Earnings Equation With Measures of Where People Work, og studien vi fokuserer på her: 2) Bratsberg, B. og K. Røed (2015), The Nordic Welfare Model in ...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Friends or foes? Understanding the role of firms and workplaces for worker health

The project analyses the importance of firm and workplace dimensions for the level of sickness absences in Norway and Denmark, and for specific worker groups. To achieve this we apply interview, questionnaire and rich register data. Sub-project 1 studies how different ownership and management s...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo