0 projects

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Responsibility, practice and the public good across Digital Life

Senter for Digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt bioteknologisenter som skal fremme fremragende forskning på tvers av bioteknologi, matematikk, informatikk og fysikk. Det forventes stort innovativt og økonomisk potensial fra bioteknologisk forskning i framtida. De offentlige pengene investert ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Performing ELSA.Governance of and governmentality in biotechnology and nanotechnology research

Vitenskapelig utvikling og nye teknologier er uttrykk for og medfører til tider store samfunnsendringer. Derfor har forskningspolitikk i de siste årtiene på forskjellige måter prøvd å ta høyde for og kreve fra forsknings- og utviklingsaktørene å være seg sitt samfunnsansvar bevisst. For eksempel ...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage