0 projects

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Kunnskapsinnhenting vill laksefisk 2012-2017- Utfordringar vasskraftregulering, beskatning og lakselus/rømming

Presentasjon av resultat frå ulike prosjekt knytt til utfordringar og kunnskapshull omkring interaksjonar mellom vill laksefisk og oppdrettsaktivitet i Sogn, Nordfjord og Vosso. Viktige innspel i forhold til framtidige vekstregulering av oppdrettsnæringa- trafikklysregimet. I Sogn, er det i pe...

Awarded: NOK 95,999

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Frokostseminar:INNOVASJON I HAVBRUK

Ulike prosjekt som har blitt finansiert av Forskningsrådet og virkemiddelapparatet vil bi presentert. BIA 245371: HavLine »Billigst fra mær til marked med kvalitet, « NFR: (2012-2015) Optimalisert postsmolt: et paradigmeskifte for norsk lakseindustri (OPP) NFR; 225219/E40(2013-2016) FITSMOLT: ...

Awarded: NOK 16,999

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage