0 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Innate Control of Early Embryonic Development

Komplekse organismer som er bygd opp av billioner av ulike celler oppstått fra en enkeltcelle - zygoten. En zygote bærer på instrukser fra sine foreldrene om den videre utviklingen. Denne instruksjonen er skrevet inn i flere molekylære lag av DNA, RNA og proteiner, og er forbunnet i et regulatori...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Development of vaccine to mitigate reproduction in Atlantic salmon

Uønsket kjønnsmodning hos voksende oppdrettslaks er ett av de store problemene i fiskeoppdrett. Dette medfører både økte produksjonskostnader (energi blir brukt til å utvikle gonadene) og miljøtrussel (fisk som rømmer blander seg med de naturlige bestandene). Dette prosjektet tar sikte på testing...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Protective Properties of Fish Seminal Plasma: A Comparative Study On Taxonomically Distant Aquaculture Species - Anna Shaliutina - Czech Rep

During the past decade, the results of several studies have suggested that the protein composition of seminal plasma is important in protection of fish spermatozoa during their storage in the reproductive system, as well as in maintaining sperm viability. However, there is a lack of information ...

Awarded: NOK 56,000

Project Period: 2013-2014

Location: Nordland - Nordlánnda

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Role of small non-coding RNA in fish development: comparative study on regulatory mechanisms

Hovedhensikten med prosjektet er å få innsikt i evolusjon, biogenese, og funksjon til ulike regulatoriske ikke-kodende RNA (ncRNA) som er tilstede under de tidlige utviklingsstadier hos fisk. Vi har analysert ncRNA transkriptomet fra fjernt beslektede fylogenetiske linjer av fisk, som representer...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Nordland - Nordlánnda

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Controlling Lice in Aquaculture using farmed Wrasse

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Nordland - Nordlánnda

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Larval Quality in Aquaculture: Development of Knowledge and Technology Platform to Improve Larviculture

Poor larval quality is one of the major constrains in aquaculture. We propose to undertake a multidisciplinary research aiming at better understanding of mechanisms resulting in observable quality of farmed larvae. The new knowledge will be applied to imp rove larval production. We propose to col...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Control of sex in Atlantic halibut: Towards production of monosex all-female stocks

Producing all-female market-sized Atlantic halibut shows high potential to the industry because of sexual growth dimorphism in this species. It is proposed to undertake multidisciplinary research on mechanisms and control of sex determination and differen tiation in halibut in order to develop th...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Nordland - Nordlánnda