0 projects

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: (FORSTERK) Quality assessments and preservation of cultivated seaweed (QualiSea_Diss)

QualiSea_Diss har som mål å styrke resultatformidlingen fra ERA BlueBio-prosjektet "QualiSea" (Nye metoder for kvalitetskontroll og optimalisering av forsyningskjeden for dyrket tare til mat og fôr, for økt kvalitet og bærekraft). I QualiSea er ett av målene å utvikle energi- og kostnadseffektive...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: BlueBio Enhancing & controlling the quality of cultivated seaweed for large-scale prod. & sustainable supply chain to food & feed

QualiSea har som mål å fjerne flaskehalser for videre vekst i Europeisk taredyrking, og dermed gi grunnlag for økt bruk av tare som råstoff for mat, fôr, materialer og høyverdiprodukter. Taredyrking er en ung næring i Europa, og produksjonsvolumene er foreløpig små. Den dominerende anvendelsen er...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Handling, storage and preservation of cultivated seaweed biomass for fuel production

Makroalger, særlig enkelte tarearter, har et høyt sukkerinnhold som kan utnyttes til produksjon av biodrivstoff. Karbohydratinnholdet i tare har store årstidsvariasjoner, med et maksimum i perioden juli-oktober. Lagring av biomassen blir derfor nødvendig for en helårlig prosessering og produksjon...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

OCEAN BIOPOWER - Biofuels from farmed seaweed

Mange land har lagt strategier for økt bruk av biodrivstoff, med vekt på utvikling av andre generasjons biodrivstoff. Norge har en lang kystlinje, med en stor økonomisk sone. I løpet av de siste tiårene har Norge utviklet en avansert offshore industri og en avansert havbruksnæring. Denne høyt ut...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage