0 projects

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Artificial intelligence for improved measurement of heart function

...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 18 SINTEF (2021-2023)

I dette prosjektet har vi som mål å bruke kunstig intelligens til å forbedre prognostiseringen for hjernesvulstpasienter basert på digital patologi, radiologi og kliniske data. Mer spesifikt planlegger vi å bruke kunstig intelligens til å predikere reseksjonsgrad, radiologisk tumorvekst og overl...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

MULTI-STIM: A multimodal approach for understanding and optimization of deep brain stimulation (DBS) surgery

This project has two main parts. In the first part, we aim to improve our understanding of the relationship between the intra-operative MER signals and the anatomy in patients with PD. Micro electrode recordings are used to refine the target position of the electrodes based on the characteristic ...

Awarded: NOK 12,478

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

IMAGE GUIDED NEUROSURGERY

Både SINTEF Medisinsk Teknologi og TIMC-IMAG har ekspertise innenfor bildeveiledet kirurgi og spesielt innen nevrokirurgi. SINTEF har utviklet en forskningsplatform for navigasjon og intraoperativ ultralydavbildning under hjerneoperasjoner. Dette systemet inkluderer navigasjon ved hjelp av MR bi...

Awarded: NOK 13,133

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage