0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

BIOPHYSICS OF DOUBLE BILAYER MEMBRANE COMPARTMENTS

Doble lipidmembranrom - cellulære beholdere omsluttet av to myke membraner - er ofte observert i biologiske celler som for eksempel cellekjernen, kloroplaster og mitokondrier. Nylig ble doble membraner observert i nøkkelprosesser som involverer autofagi. Autofagi ('selvspising') er biologiens måt...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

DID SURFACES ENABLE THE ORIGINS OF LIFE? The role of interfaces in the emergence of primitive cells on the early Earth

Hvordan primitive celler oppstod og utviklet seg under den tidlige fasen til jordkloden, anses å være en av de uløste grunnleggende vitenskapelige problemene. De første primitive cellene, protocellene, betraktes vanligvis som sfæriske skall, fritt suspendert i vann og som på en eller annen måte h...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nano- and Micro- Materials Interfaces for Migratory Artificial Cells

Vi benytter protocellenettverksmodeller for evaluering av molekylær transport gjennom lipide nanotuber som potensielle kommunikasjonsmidler mellom primitive celler på den tidlige jorden. Nettverksdannelse initieres ved avsetning av multilamellære lipidreservoarer på en silisiumoksidoverflate i et...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo