0 projects

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Partnership for Advanced Computing in Europe

One of the research infrastructures in the ESFRI Roadmap is the Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE). The main objective of the PRACE research infrastructure is to provide a pan-European HPC service, including a leading edge supercomputing infrastructure and corresponding support...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

EINFRA-eInfrastruktur

The Norwegian Metacenter for Computational Science - NOTUR II

Prosjektbeskrivelsen for prosjektnr. 169226/V30 fremgår av dokumentet: The Norwegian Metacenter for Computational Science - Notur II Project Proposal, datert 31.01. 2005, inklusive alle vedlegg. (totalt 43 sider). Prosjektansvarlig oppdaterer prosjektbeskrivelsen med ny versjon etter behov. Ny v...

Awarded: NOK 289.9 mill.

Project Period: 2005-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage