0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Robotbasert produksjon av bruelementer i stål

Kleven har i dag en av de mest avanserte fabrikkene (i verden) for produksjon av store stål-konstruksjoner til skip med robot og laser-sveis. I dette prosjektet vil Kleven undersøke om vi kan benytte eksisterende kompetanse og utstyr til lønnsom produksjon av elementer til veibruer i stål. For å ...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo