0 projects

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Knowledge quality assessment as a sense-making device: an enquiry into uncertainties, agency and climate change

The “Knowledge quality assessment as a sensemaking device: an enquiry into uncertainties, agency and climate change” (KQA-SMD) project is an enquiry into the ability for climate change knowledge assessment to strengthen local communities through sensemaking. Climate change adaptation lies at the...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Bees pesticides and precaution: building an epistemic network in Norway

BeeCaution prosjektet har som formål å involvere og nå ut til flere norske aktører i kunnskapsproduksjonen i det spesifikke Horisont 2020-prosjektet RECIEPES. RECIPES-prosjektet setter søkelys på forholdet mellom føre-var prinsippet og innovasjon. Føre-var prinsippet er et internasjonalt anerkjen...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Co-development of place-based climate services for action

CoCliServ-prosjektet undersøkte hvordan skreddersydd informasjon kan brukes for å støtte lokal tilpasning til et klima i endring. Prosjektet studerte hvordan forskere kan arbeide sammen med lokalsamfunn for å produsere lokalt tilpassede klimatjenester. Prosjektet jobbet for å gjøre generell klima...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Understanding Cultural Conditions for Climate Change Adaptation

Over the coming decades, societies will face major changes in dealing with the various impacts of climate change. In order to enable timely anticipation and proactive adaptation, society needs to learn to utilize unavoidably imperfect knowledge from climate science on the deeply uncertain future ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland