0 projects

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Research Exchange on Emerging Topic Detection in Online Social Media

This proposal seeks funding for two postdocs from from Simula Research Laboratory, and for Johannes Langguth from Simula Research Laboratory to travel to Université de Lorraine for collaboration in the area of algorithms for social network analysis. The first component of the collaboration will...

Awarded: NOK 44,973

Project Period: 2022-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Enabling Graph Neural Networks at Exascale

Hvor vil det være trafikkork i morgen? Hvilke bivirkninger vil du få av medisinen? Hvor kommer falske nyheter fra, og hvordan spres de? Mange avgjørende spørsmål krever prediksjoner i en tilkoblet verden, og Graf Nervale Nettverk («GNN») lar oss komme med slike prediksjoner. Mens nåværende AI-sys...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Research Exchange in Combinatorial Scientific Computing

This proposal seeks funding for one PhD student from from Simula Research Laboratory, and for Johannes Langguth from Simula Research Laboratory to travel to ENS Lyon for collaboration in the area of algorithms for high performance computing. The first component of the collaboration will be a re...

Awarded: NOK 27,658

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

UMOD: Understanding and Monitoring Digital Wildfires

Falske nyheter er et vanlig fenomen i dagens digitale medier. Vanligvis har de liten påvirkning og blir fort glemt. Det finnes likevel tilfeller der de falske nyhetene spres raskt og kan forårsake økonomiske skader, skader av omdømme, eller oppfordre til opptøyer og voldshandlinger. Slike tilfell...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo