0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Kinetics of Activation and Inactivation of Autophagy: Commitment, Noise Suppression and the Role of Metabolic Intermediates

I løpet av livet opplever celler i de fleste organismer en eller annen form for sult i næringsstoffer. Celler aktiverer visse mekanismer for å overleve slike perioder med lav næringstilgjengelighet. En slik mekanisme er autofagi, som er en prosess som nedbryter ikke-essensielle cellulære komponen...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Development of small molecule cancer immunotherapy

Et stort problem for kreftbehandling er at kreftceller slipper unna immunforsvaret. Flere behandlinger er utviklet som aktiverer immunforsvaret på nytt for å drepe kreftcellene. Disse behandlingene har revolusjonert kreftbehandlingen. Imidlertid ser det ut til at bare et mindretall av pasientene ...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

How do cells control the temporal dynamics of autophagy?

Næringsstoffer som aminosyrer, lipider og glukose er enkle organiske forbindelser som er involvert i biokjemiske reaksjoner som produserer energi eller som fungerer som byggesteiner for vekst og utvikling av organismer. I løpet av sin levetid, vil alle organismer på et tidspunkt bli konfrontert m...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The function of the conserved scaffold protein Kel1 in regulation of cell morphogenesis, entry into mitosis and mitotic exit

Hvordan kontroller en celle sin form, og hvordan reagerer en celle på plutselige endringer i sitt miljø? Dette er viktige biologiske spørsmål, fordi mange celler har høyt spesialiserte funksjoner som krever dem til å ta på seg en helt bestemt form. For eksempel, neuroner kan ha utvidelser mer enn...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

YFF-Yngre, fremragende forskere

The Function of Cyclin Dependent Kinases in the DNA Damage Response and Maintenance of Genome Stability

Project Summary Genome instability is one of the hallmarks of cancer. However, the mechanisms that protect the genome against spontaneous gross chromosomal rearrangements (GCRs) are not well understood. In recent years several pathways have been identifi ed that protect the genome against sponta...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Oslo