0 projects

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2013 NOVA

...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - NOVA

...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NOVA (Utgår. Tilhører nå HiOA)

...

Awarded: NOK 155.4 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Innvandring, kvalifisering og et inkluderende arbeidsliv

Forskning om minoriteter på det norske arbeidsmarkedet peker på to hovedutfordringer: 1) Personer med minoritetsbakgrunn må tilføres nødvendig kompetanse for å bli etterspurt, og 2) Arbeidsgivere må få kunnskap og erfaringer som reduserer den usikkerhet de opplever ved å skulle ansette personer ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo