1 projects

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Survival rates and long-term outcomes for patients with COVID-19 admitted to Norwegian ICUs

Studien Intensivbehandling og senplager etter COVID-19 er et samarbeidsprosjekt mellom Akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus og Norsk Intensiv- og Pandemiregister, og har en todelt hensikt. Første del av studien går ut på å beskrive den norske COVID-19 populasjon som har fått behandling på ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo