0 projects

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Software for real-time production planning and bidding for renewable energy producers

I prosjektet er det utviklet en prototype for programvare som utfører budgivning for produsenter av fornybar energi i sanntid. For tradisjonelle kraftverk, som som benytter fossilt brensel og vannkraft, kan operatører planlegge når og hvor mye de skal produsere. Variabel fornybar produksjon ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MOSE: Mechanical Oil spill Sanitation Equipment

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Hybrid Centrifuge for Gas

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage