0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

AHeadForLife - Societal and environmental determinants of brain and cognition

Hjernen og kognitive evner endrer seg gjennom livet. Kognitiv funksjon – hvordan vi fokuserer, husker og resonnerer er avgjørende i aspekter av menneskelivet. Kognitive funksjoner påvirker hvordan vi håndterer daglige gjøremål, men også hvordan vi forstår verden rundt oss og bygger sosiale relasj...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2022-2028

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

The Oslo-Toronto Alliance in Lifespan Changes in Brain and Cognition

Kognitiv reduksjon i aldring virker uunngåelig, men grad av reduksjon er ikke gitt. Hjerne og kognisjon hos eldre voksne varierer mye. Nylig har det blitt anerkjent at funksjonsvariasjon sent i livet blir påvirket av faktorer i utvikling. Det er ikke tilstrekkelig å søke etter mekanismer i eldre ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Healthy brain and cognition from 0-100 years: Prognosis, preservation and plasticity

Lifebrain aims to establish a solid foundation of knowledge for understanding how brain health and cognitive function can be optimized in response to the enormous societal challenges with the ageing of the European population. Our main objective is to ide ntify and validate trends and determinant...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

A joint effort towards understanding human neurocognitive development - Collaboration between UCSD and UiO

Rapid development of techniques for acquisition and analyses of MRI data over the last 10 years now makes it possible to study human brain development in vivo with high accuracy. This opens up new and exciting possibilities to understand the general princ iples of brain maturation, and how this m...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Pre- and postnatal environmental and genetic factors in relation to brain development in the Norwegian Mother and Child Cohort Study

I år 1 ble det utviklet og pilotert test- og undersøkelsesprotokoller, rutinene for rekruttering i samarbeid med Norsk Folkehelseinstitutt og Medisinsk Fødselsregister ble planlagt, og rekruttering, testing og scanning mellom de to sentrene som deltar (UiO og NTNU) ble koordinert og standardisert...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Neurocognitive development in children born to mothers with substance abuse and psychiatric disorders: biological-social interaction effects

Mye tid og ressurser i prosjektet har blitt brukt til rekruttering og undersøkelse av deltagere. Dette er en spesiell gruppe barn, som det kreves stor innsats å få kontakt med. Likevel gikk rekrutteringen og gjennomføringen av undersøkelsene har likevel som forventet. Hovedformålet med prosjek...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Cognition and plasticity throughout the human lifespan - Neuroanatomical, neurophysiological and neuropsychological markers and mechanisms

The present proposal seeks to uncover the markers and mechanisms underlying changes in brain and cognitive behavior throughout the lifespan, and whether, and how, we ourselves can initiate, enhance or slow such changes. The goal is to detail the nature of age changes in both brain anatomy, activ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Multi-modal imaging: The importance of fiber connections for cognitive function, brain activity and brain structure in research and clinic

The main objectives of this project are 1) integration of informations from different neuroimaging methods (diffusion tensor imaging [DTI], structural MRI, functional MRI [fMRI], event-related potentials [ERP]) and refined cognitive measures, 2) use these methods to understand the biological fou...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

USA - etablering av samarbeid med University of California, San Diego School of Medicine: Alzheimer?s Disease Neuroimaging Initiative

Det overordnede formålet med prosjektet er å etablere et langvarig og tett samarbeid med en gruppe forskere ved Department of Neurosciences and Radiology, School of Medicine, UCSD, gjennom vår kontakt med professor Anders M. Dale. Av spesiell interesse fo r oss er forskningen som gjøres på metodo...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo